7 Сағат саны: 68, аптасына 2 сағат
Название7 Сағат саны: 68, аптасына 2 сағат
страница1/13
Дата конвертации08.02.2016
Размер1.63 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Тақырыптық-күнтізбелік жоспар


«Бекітемін» «Келісілді» «Қаралды»

мектеп директоры директордың оқу бірлестік отырысында

_____ ________________ ісі жөніндегі орынбасары ______ _____________ ____________ 2012ж ______ ______________ Хаттама № ___ « »_____2012ж  • Пән мұғалімі:

  • Пән: Физика

  • Сынып: 7

  • Сағат саны: 68, аптасына 2 сағат

  • Жоспар бойынша зертханалық жұмыстары: 8Түсінік хат

Оқу пәнәінің нысаны. Жалпы орта білім берудің мемлекттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес «Физика» оқу пәні «Жаратылыстану» білім саласына жатады.Физика курсыныңнегізгі орта білім беру деңгейі (7-9сыныптар) пәнді әрі қарай (10-11 сыныптарда) зерделеу үшін негіз болып табылады. 10-11 сыныптарда физика курсы жаратылыстану – математикалық және қоғамдық – гуманитарлық бағыттар бойынша оқытылады.

Бұл жағдайда негізгі орта білім беру деңгейіндегі физика курсы жаңа мәнге ие болады. Ол базалық аяқталған, физика ғылымының негіздері бойынша барлық оқушыларды олардың болашақ мамандығына тәуелсіз іргелі білімдер жүйесімен қамтамасыз етуді көздейді. Сондықтан курс бағдарламасы қазіргі заманғы адамның жалпы мәдениетінің негіздерін қалыптастыруға мүмкіндік беретін мазмұнға сүйенуге тиіс.

Физика пәні ретінде қоршаған әлемнің сансыз құбылыстарында орын тебетін табиғаттың жалпы заңдылықтарын қарастырады, оның ғылыми, техникалық және гуманитарлық әлеуеті бар, ол адамзат мәдениетінің маңызды құраушысы болып табылады.

« Физика » оқу пәнінің негізгі орта білім беру деңгейіндегі мақсаты

оқушылардың ақыл- ойын, танымдық және шығармашылық қабілетін дамыту ;

физиканың казіргі қоғам өміріндегі және жалпы адамзат мәдениетін дамытудағы рөлін ашу; табиғатқа ғылыми көзқарасты бекіту ;адамның дүниеге қатынасына, жеке тұлғаның құндылық жүйесіне, физикадан берілетін білімді түрлі мәселені шешуге шығармашылықпен қолдануға алғы шарт болатын әлеуметтік мәні бар біліктер мен дағдыларды оқушы бойында қалыптастыру болып табылады.

Оқу пәнінің міндеттері:

- оқушылардың ғылыми дүниетанымы мен ой- өрісін, танымдық және шығармашылық қабілетін дамыту; әлемнің физикалық бейнесі, ондағы адамның орны мен рөлі туралы біртұтас көзқарасын қалыптастыру,

- ғылыми таным әдістерін, ғылыми мәліметтерді түсіну, ғылыми білімді өз бетінше игеру және қолдану, физикалық құбылыстарды бақылау,оны түсіндіру, өз бетінше зерттеулер жүргізу біліктілігін қалыптастыру;

- жауапкершілікке, ғылыми және экологиялық мәдениетке , физика ғылымының әлеуметтік рөлін түсінуге тәрбиелеу;

- ғылым мен техниканың, заманауи технологиялардың негізгі даму бағыттары туралы түсінік қалыптастыру.

Оқу пәнінің мазмұнын таңдап алудың дидактикалық негіздері

« Физика» пәні бойынша білім мазмұнын таңдап алудың негізіне төмендегілерді ескеретіндей негізгі тұжырымдық ұстанымдар басшылыққа алынды, яғни негізгі орта білім беру деңгейіне арналған физика курсы:

- логикалық аяқталған және біртұтас,яғни ол бізді қоршаған әлемнің ғылыми бейнесін жасауға мүмкіндік беретін казіргі заманғы физиканың негізгі ұғымдары мен заңдылықтарын және теориялық қортындыларын кешенді түрде қамтиды;

- ғылыми дүниетаным ( табиғат,техника, ондағы адамның рөлі, оның түрлендіруші іс- әрекеті,қоршаған ортаны қорғау проблемалары және т.б) қалыптастыруды қамтамасыз етеді,адамның тұрмыстағы және өндірістегі практикалық қызметі үшін қажетті физиканың қолданбалы мәселелерін,әсіресе,казіргі заманғы технологиялар жайлы кейбір мәліметтерді қарастырады;

- оқушыларда зерттеудің ғылыми әдістері мен ғылыми танымның әдіснамасы туралы ,стандартта көрсетілгендей, жаңа білімдерді өзбетінше меңгеру мен білімді жалғастыру үшін қажетті түсініктер қалыптастыруды көздейді;

- оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес танымдық мүмкіндіктері,сонымен бірге олардың жаратылыстану – математика пәндерінен алған білімдері ескеріледі;

- деңгейлік (ішкі) саралауға бағдарланған, яғни оқу материалы оқушылардың басым көпшілігіне түсінікті болумен қатар, физиканы тереңдете оқуға қабілеті мен қызығушылығы бар оқушылардың да талап- тілектерін ескереді.

Мемлекеттік жалпыға міндетті жалпы білім беру стандартының базистік оқу жоспарына сәйкес негізгі орта білім беру деңгейіндегі ( 7-9 сыныптар) « Физика » оқу пәні бойынша оқу жүктемесі : аптасына 6 сағатты, оқу жылында 204 сағатты,оның ішінде:

7 сыныпта – аптасына 2 сағатты, оқу жылында 68 сағатты,

8 сыныпта – аптасына 2 сағатты, оқу жылында 68 сағатты,

9 сыныпта – аптасына 2 сағатты, оқу жылында 68 сағатты құрайды

Оқу пәні мазмұнының вариативті бөлігі оқушылардың бағдаралды дайындығын ұйымдастыруға бағытталған әрі оларды дамытудың сараланғандық сипатын қамтамасыз етеді және балалар мен ата-аналардың талап-тілектері ескеріле отырып құрылады.

I I. ОҚУ ПӘНІНІҢ БАЗАЛЫҚ МАЗМҰНЫ

Оқу пәнінің базалық мазмұнын сағат санын көрсете отырып, сыныптар бойынша бөлу Мемлекеттік жалпыға міндетті орта жалпы білім стандарында берілген типтік оқу жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.

Физика және астрономия – табиғат туралы ғылымдар ( 7 сағат)

Табиғат және адам. Физика - табиғат туралы ғалым.Физикалық ұғымдар. Физика және техника. Астрономия – аспан денелері туралы ғылым.( Орталық Азия ғалымдарының ғылымды дамытудағы рөлі. Ежелгі дүниедегі халық астрономиясы.) Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері. Физикалық эксперимент. Физикалық теория.

Физикалық шамалар.Шамаларды өлшеу. Өлшеулер мен есептеулердің дәлдігі.Өлшеемдердің метірлік жүйесі . Үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу.

Көрсетілімдер

1. Шардың көлбеу жазықтық бетімен домалауы.

2. Электр ұшқыны.

3. Судың қайнауы.

4. Линзадан алынатын кескін.

1 – лабораториялық жұмыс. Өлшеуіш цилиндр( мензурка) бөліктерінің құнын анықтау.Дененің көлемін өлшеу.

Зат құрылысы (4 сағат )

Атомдар және молекулалар. Заттың молекулалық құрлысы .Молекулалардың қозғалысы.Диффузия құбылысы. Дене температурасының оның молекулаларының қозғалыс жылдамдығына тәуелділігі. Заттың әр түрлі агрегат күйлері және оларды молекулалық – кинетикалы-қ түсінік негізінде түсіндіру.

2- лабораториялық жұмыс. Кіші денелердің өлшемін анықтау


Қозғалыс ( 9 сағат)

Механикалық қозғалыс. Санақ денесі. Қозғалыстың салыстырмалылығы.( Планеталардың қозғалысы.) Күннің жылдық қозғалысы. Ежелгі ғалымдардың Күн жүйесінің құрылысына көзқарасы.Коперниктің гелиоцентірлік жүйесі.

Материялық нүкте. Қозғалыс траекториясы. Жол және орын ауыстыру.Бірқалыпты және бірқалыпты емес қозғалыстар . Жылдамдық. Жылдамдық бірліктері.( Бірқалыпты емес қозғалыс кезіндегі орташа жылдамдық.) Бірқалыпты түзу сызықты қозғалыс графигі.

Инерция.( Кеңістік және уақыт)

Көрсетілімдер

  1. Қозғалыстың салыстырмалылығы

  2. Траектория.

3. Бірқалыпты қозғалыс.

4. Инерция құбылысы мен денелердің өзара әрекетін иллюстрациялайтын тәжіребелер.

Масса және күш ( 11 сағат)

Денелердің өзара әрекеттесуі. Дененің массасы. Зат тығыздығы.

Күш . Деформация. Гук заңы. Динамометр. Денеге бір түзудің бойымен әрекет ететін күштерді қосу. Тартылыс құбылысы. Ауырлық күші.( Басқа планеталардың ауырлық күші.) Дененің салмағы.(Салмақсыздық.) Үйкеліс күші.(Үйкеліс әрекетін техникада ескеру.)

Көрсетілімдер

1. Денелердің массасын таразының көмегімен өлшеу.

2. Көлемдері бірдей әртүрлі денелердің массаларын және массалары бірдей әртүрлі денелердің көлемдерін салыстыру.

3 - лабораториялық жұмыс.Қатты дененің массасы мен тығыздығын анықтау

4 - лабораториялық жұмыс. Серпімді деформацияларды зерделеу.


Қысым ( 16 сағат)

Қысым.Қысымның қатты денелер, сұйықтар және газдар арқылы берілуі. Паскаль заңы. Гидравликалық машиналар. Газдың қысымы.Ауырлық күшінің әрекетінен сұйықтар мен газдарда болатын қысым.Қатынас ыдыстар. Су құбыры.

Атмосфералық қысым. Торричелли тәжірибесі. Барометр.Атмосфералық қысымның биіктікке байланысты өзгеруі. Манометрлер. Сорғылар.Архимед күші. Денелердің жүзу шарттары.(Ареометрлер.) Су көлігі . Ауада ұшу.

(Беттік керілу.) Жұғу. Қылтүтіктік құбылыстар.

Көрсетілімдер

1.Қатты дененің тіреуге түсіретін қысымның әрекет етуші күшке және тіреу ауданына тәуелділігі.

2.Қысымның сұықтар және газдар арқылы берілуі.

3. Гидравликалық престің, тежеуіштің құрлысы мен жұмысы.

4. Сұйықтың ыдыс түбіне және қабырғаларына түсіретін қысымы.

5. Сұйық ішіндегі қысымның тереңдікке байланысты өзгеруі

6. Қатынас ыдыстар

7.Манометрдің құрылысы.

8. Сорғылардың құрылысы мен жұмысы.

9. Ауа шарын сорғы қалпағының астында үрлеу.

10. Сұйық және газ ішіндегі денеге архимед күшінің әрекет етуі

11. Архимед күшінің ығыстырылып шығарылған сұйықтың салмағына тең болатындығы.

12. Денелердің жүзуі.

5 - лабораториялық жұмыс. Архимед заңын тексеру.

6 - лабораториялық жұмыс. Дененің сұйықта жүзу шарттарын анықтау.

Жұмыс. Қуат. Энергия (11сағат)

Дененің қозғалу бағытында әрекет ететін күштің жұмысы. Қуат. Энергия. Денелердің потенциалдық және кинетикалық энергиялары. (Ауырлық күші әрекет ететін дененің потенциалдық энергиясы.) Механикалық энергия. Механикалық энергияның сақталу заңы.

Күш моменті. Айналатын дененің тепе- теңдігі. Иінді таразы.

Жай механизмдер .Көлбеу жазықтық . Механиканың « Алтын ережесі». Механизмдердің пайдалы әрекет коэффициенті.

Көрсетілімдер

1. Дене орын ауыстырған кездегі жұмысты өлшеу.

2. Жерден жоғары көтерілген дененің және деформацияланған серіппенің потенциалдық энергиясы.

3. Дененің кинетикалық энергиясы есебінен істелінетін жұмыс.

4 .Механикалық энергияның бір түрден екінші түрге өтуі.

5. Су турбинасының жұмысы (моделі мысалында)

6.Күш моменті. Моменттер ережесі.

7. Иіндік пен біліктің құрлысы мен жұмысы.

8. Жай механизмдерді қолдану кезіндегі жұмыстардың теңдігі.

7 - лабораториялық жұмыс. Денені бірқалыпты көтеру кезіндегі жұмысты анықтау. Көлбеу жазықтықтың ПӘК-ін анықтау.

8 - лабораториялық жұмыс.Иіндіктің тепе – теңдік шарттарын анықтау.Уақыт қоры (10 сағат)

Р/С

Сабақ тақырыбы

Сағат

саныМерзіміҮйге тапсырмаЗертханалық

жұмыстар,

көрнекілік құралдарӘдебиеттер,

әдістемелік құралдарІ – Тарау: Физика және астрономия табиғат туралы ғылым (9 сағат)

1/1

Табиғат және адам.Физика-табиғат

туралы ғылым.Физикалық ұғымдар1
§1,§2

№1,2 тапсырма.1жаттығу№2,3,15.

Таблица 9

Ұзындық бірліктері

Комовский сорғысы,Камертон, Электрос коп т.б

Физика – қазіргі заманғы техника -ның негізі

2/2

Физика және техника.Астономия-аспан денелері туралы ғылым.Орталық Азия ғалымдары-

ның ғылымды дамытудағы рөлі.

Ерте дүниедегі халық астрономия-

сы.1
§3,§4,(§5,§6)

№3 тапсырма.

9 кесте

Аудан бірлік-

тері

Аспан сферасы

Аспан жұлдыз-

дарының кар-

тасы.


Физика және астрономия

Алматы «Атамұра»,2007ж

3/3

Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері. Физикалық эксперимент

1
§7,§8.

Үйде. орн. эксп.тапс.1.1,1.2(40-41бет)

Таразы, телес-

коп,штатив,

серіппе,жүкте

сызғыш т.б
4/4

Физикалық теория. Физикалық шама.Шамларды өлшеу.

1
§9, §10,

1 жатт. №3,4

№4 тапсырма

Кристалдық тор макеті,

5/5

Өлшеулер мен есептеулердің дәлдігі.

Өлшемдардің метрлік жүйесі.

Үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу.1
§11, §12, §13

2-жаттығу(1)

3-жаттығу(1)

4-жаттығу(1)

№5тапсырма

Мензурка,сек-

ундомер,ампер метр

7сынып

оқушысының жұмыс дәптері

С.Т.Баймаханова

2004ж

6/6

Есептер шығару В.И.Лукашин №33,37,39

1
Қайта §1-13

2-жаттығу(3)

4-жатты(3,4)
В.И.Лукашин

«Физика сұрақтары

мен есептерінің жинағы»

7/7

№1 зертханалық жұмыс.

«Өлшеуіш цилиндр бөліктерінің құнын анықтау.Дененің көлемін өлшеу»

1
Қайта §1-13

2-жатты(4,5)

4-жатты(5)

Өлшеуіш цилиндр, су құйылған тос-

таған,жіп,әр түрлі денелер.
8/8

Қайталау сабағы

1
4-жатт(8-10)9/9

Бақылау жұмысы

1

ІІ-тарау: Заттың құрылысы. (4 сағат)

10/1

Атомдар мен молекулалар. Заттар-

дың молекулалық құрылысы.Моле

кулалардың қозғалысы.Диффузия.

Дене температурасының молекула-

лар жылдамдығына тәуелділігі

1
§14, §15

5-жатығу (1)

6-тапсырма

Микроскоп,тер

мометр,шыны түтік,боялған су,спиртовка,

ауа сорғысы
11/2

Заттың күйлері және оларды молекулалық-кинетикалық көзқарас негізінде түсіндіру

В.И.Лукашин №42,43

1
§16

Үйде. орн. эксп.тапс. 2.2,2.5

5-кесте

№2 Зерт жұм

дайындық

Заттың үш күйінің кеңіс-

тік торлары-

ның нобайы
12/3

№2 Зерханалық жұмыс.

«Кішкентай денелердің өлшемдерін анықтау»

1
Қайт §14-16

№66-68,72

Сызғыш, кіш-

кентай дене-

лердің жиынты

ғы,бұранда,бұрандашеге,бұр-

андағыш
13/4

Бақылау жұмысы

1

ІІІ-тарау: Қозғалыс (9 сағат +1сағат)

14/1

Механикалық қозғалыс.Санақ денесі.Қозғалыстың салыстырма-

лығы.

1
§17

№7 тапсырма

№129,136

Кішкентай арба,платфор-

ма,білеу

7 сыныпқа арналған есеп

тер шығару жинағы.

Ким В.И

Кронгарт Б.А 2003ж

15/2

Планеталардың қозғалысы. Күнніңжылдық қозғалысы

1
§18§19Планеталар жүйесін нобай-

лап көрсету.

Жұлдыздық карта. Аспан күнбезінің нобайы.
16/3

Күн жүйесінің құрылысы туралы ежелгі ғалымдардың көзғарасы. Коперниктің гелиоцентрлік жүйесі

1
§20, §21

Жұлдыздық карта.Плакат-

тар
17/4

Материалдық нүкте.Қозғалыс

траекториясы.Жол және орын ауыстыру.

1
§22, §23

№135,139

Арбаша,плат-форма,жіп маятник,метроном,секундо-

мер
18/5

Бір қалыпты және бір қалыпты емес қозғалыстар. Жылдамдық .Жылдам-

дық бірліктері. Бірқалыпты емес қозғалыс кезіндегі орташа жылдамдық.

1
§24, §25, §26
19/6

Есептер шығару

В.И.Лукашин .Алматы «Рауан»1993ж

№113,114,121,122

1
Қайта §24-26

7-жатт(2,3)

8-жатт(1,3)20/7

Бірқалыпты түзу сызықты қозғалыс графигі.

1
§27

8-жатт(4)

9-жатт(1,3)21/8

Инерция.Кеңістік және уақыт

В.И.Лукашин Алматы «Рауан»1993ж №142,144

1
§28,29

11-тапсырма

Арбаша,плат-форма,болат шар,сызғыш.

В.И.Лукашин Алматы «Рауан»1993

22/9

Есеп шығару

В.И.Лукашин №125,126

1
Қайта §17-28

№149,153 В.И.Лукашин23/10

Бақылау жұмысы

1

ІV-тарау: Масса және күш (12 сағат)

24/1

Денелердің өзара әрекетесуі.Дененің массасы.

1
§30, §31

10-жатт(4)

11-жатт(1,4)

№258

Техникалық таразылар,таразылар,кір тас-

тары
25/2

Заттың тығыздығы

В.И.Лукашин Алматы «Рауан»1993ж

№122,123

1
§32

12-жатт(1-3)

№272

№3 Зерт. жұм. дайын

таразылар,кір тастары.дене

лер жиынтығы,

мензурка.
26/3

№3 Зерханалық жұмыс.

«Қатты дененің массасы мен тығыздығын анықтау»

1
12-жатт(5-6)

Үйде. орн. эксп.тапс. 4.1,4.227/4

Күш

1
§33

Штатив,серіп-пе,демонс метр

сызғыш
28/5

Деформация.Гук заңы.Диномометр.

В.И.Лукашин Алматы «Рауан»1993ж

№284,285.

1
§34, §35, §36

Зетрханалық диномометр,ілгегі бар жүктер
29/6

№4 Зерханалық жұмыс.

«Серпімді деформацияны зерделеу»

1
Қайта §34-36

13-жатт(3,4)


Диномометр,

Жүктер жиын-

тығы,қағаз
30/7

Денеге бір түзудің бойымен әрекет ететін күштерді қосу

1
§37

14-жаттығу

(1,3,4)

Зетрханалық диномометр,

жылжымайты

блок.кір тас-

тары
31/8

Тартылыс құбылысы.Ауырлық күші.Басқа плпнеталардағы ауырлық күші.

1
§38, §39

15-жатт (1-3)

№367

Зетрханалық диномометр,

жылжымайты

блок.кір тас-

тары
32/9

Дененің салмағы. Салмақсыздық

1
§40

17-жатт (2,3)
33/10

Үйкеліс күші.Техникада үйкеліс әрекетін ескеру

1
§41, §42

18-жатт (3)

№340-342

344,346,409
34/11

Есеп шығару

1
Қайта §30-41

№259,293,

363,368,37935/12

Бақылау жұмысы

1

V-тарау: Қысым (18 сағат)

36/1

Қысым.

В.И.Лукашин Алматы «Рауан»1993ж

361,362

1
§43

20-жатт (2,3)

14-тапсыр(2)

Құмы бар ыдыс,үстел,кіртасы,электрон-

ды оқулық
37/2

Қысымның қатты денелер, сұйықтар және газдар арқылы берілуі. Паскал заңы.

1
§44


Паскал шары,

тіс порошогы,

жайпақ таба
38/3

Гидравликалық машиналар.

1
§45

21-жатт (1,2)

15-тапсыр


Гидравлика-

лық пресс,

майысқақ тетік

ағаш білеуше
39/4

Газдың қысымы.Ауырлық күшінің әрекетінен сұйықтар мен газдарда болатын қысым.

В.И.Лукашин Алматы «Рауан»1993ж

№439,441

1
§46, §47

22-жатт (1,2)

16-тапсырма


Камовский сорғысы,фут

бол камерасы,

электронды оқулық
40/5

Қатынас ыдыстар.Су құбыры.

1
§48, §49

23-жатт (1,2)

17-тапсырма

Үйде. орн. эксп.тапс. 5.1

Қатынас ыдыстар,

электронды оқулық
41/6

Атмосфералық қысым. Торричелли тәжірибесі.Барометр.Атмосфералық қысымның биіктікке байланысты өзгеруі.

1
§50, §51

26-жатт

27-жатт №669

Поршенді түтік, Камов-

ский сорғысы.

Барометр-анероид
42/7

Манометрлер. Сорғылар

1
§53, §54

27-жатт(2,3)

28-жатт(3,4)

Сұйық манометрлер,

Сорғылар, электронды оқулық
43/8

Архимед күші

В.И.Лукашин Алматы «Рауан»1993ж

№543,544

1
§55

29-жатт(1-3)

№5 Зерт. жұм. дайын

Архимед шелегі,суы бар стакан
44/9

№5 Зерханалық жұмыс.

«Архимед заңын тексеру»

1
Қайта §55

29-жатт(4)

№690,691

692-694

Суы бар ыдыс,

мензурка,диномометр,жіп,

жүктер
45/10

Есептер шығару

В.И.Лукашин Алматы Рауан»1993ж

№554

1
Қайта §55

29-жатт(5-7)
46/11

Денелердің жүзу шарттары

1
§56

30-жатт

№716

№6 Зерт. жұм. дайын

Кір тастары,

таразы,аквар-

иум,сүзгі қағ.

Картезиан сүңгурі
47/12

№6 Зерханалық жұмыс.

«Дененің сұйықта жүзу шарттарын анықтау»

1
Қайта §56

№717,718,

723,724

Суы бар ыдыс,

мензурка,диномометр,құмы бар пробирка.
48/13

Ареометрлер.Есептер шығару

1
§57 №716,719,

720,736

Ареометрлер,

лактометрлер,

электронды оқулық
49/14

Су көлігі.Ауада ұшу

1
§58,§59

№728,730,

740

Кипп аппараты

қатты жіп,

резеңке шар,

кір тастары
50/15

Есептер шығару

В.И.Лукашин Алматы «Рауан»1993ж

№566

1
Қайта §58, §59

31-жатт(1,2)

32-жатт(1,2)51/16

Беттік керілу.Жұғу.Қылтүтік құбылыстары.

1
§60,§61,§62

34-жатт(1-3)


Боялған су,

Жайпақ астау-

ша,шыны түтік

капиллялар.
52/17

Есеп шығару

1
Қайта §43-62

№612,65953/18

Бақылау жұмысы

1

VI-тарау: Жұмыс.Қуат.Энергия (14 сағат+1сағат)

54/1

Дененің қозғалу бағыттындағы әрекет ететін күштің жұмысы

1
§63

35-жатт(1)

Үйде. орн. эксп.тапс. 6.1,6.2

Трибометр,

Диномометр,

Демонс. метр,
55/2

Қуат

В.И.Лукашин Алматы «Рауан»1993ж

№582,612

1
§64

36-жатт(1,4)

Үйде. орн. эксп.тапс. 6.4

Метроном,

электр двига-

телі,аккумуля-

тор
56/3

Энергия.Денелердің потенциалдық және кинетикалық энергилары

1
§65

37-жатт(1)

Металл шар

лар, Демонс. метр,Аллюмин цилиндр
57/4

Ауырлық күші әрекет ететін дененің потенциалдық энергиясы.

Демормациаланған серіппенің потенциалдық энергиясы.

Есептер шығару

1
§66, §67

37-жатт(2,3)

38-жатт(2,3) 39-жатт(2,3)

Серіппе,трибометр,кір тастар

электронды оқулық
58/5

Механикалық энергия.Механикалық энергияның сақталу заңы.

1
§68

Үйде. орн. эксп.тапс. 6.7

6.9

Серіппе,Макс

велл маятнигі кір тастар,

электронды оқулық
59/6

Есептер шығару

В.И.Лукашин Алматы «Рауан»1993ж

№616

1
Қайта §68

40-жатт(1,3)60/7

Күш моменті.Айналатын дененің тепе-теңдігі.Иінді таразылар. В.И.Лукашин Алматы «Рауан»1993ж

№641

1
§69, §70

№492,493

№8 Зерт. жұм. дайын

Диномометр,

Иіндік, жүктер жиынтығы, таразылар
61/8

№6 Зерханалық жұмыс.

«Иіндіктің тепе-теңдік шарттарын анықтау»

1
Қайта §69,

§70 №497-499,501

Диномометр,

Иіндік, жүктер жиынтығы
62/9

Жай механизмдер

1
§71

41-жатт(2-4)

18-тапсырма


Иіндік,блок,

шығыр,көлбеу жазықтық
63/10

Көлбеу жазықтық..Механиканың алтын ережесі.Механизмнің пайдалы әрекет коэффициенті.

В.И.Лукашин Алматы «Рауан»1993ж

№673

1
§72, §73

19-тапсырма

№512,514

№7 Зерт. жұм. дайын

Демонст иіндік

жылжым блок,

диномометр,

жүктер жиын,

штатив
64/11

№6 Зерханалық жұмыс.

«Дененің бірқалыпты көтеру кезіндегі жұмысты анықтау.Көлбеу жазықтықтың ПӘК-ін анықтау»

1
Қайта §72,

§73 № 494

502,503,516

Тақтай, диномометр

өлш. таспа,

ағаш білеуше
65/12

Есеп шығару

1
Қайта §63-73

№455,467,

484,471,50466/13

Бақылау жұмысы

1

67/68

14/15

VII сынып бойынша қорытынды

2
Тар-ң. ең. маң.мәс-рі

І,ІІ,ІІІ,ІV,V,

VI,VII.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

7 Сағат саны: 68, аптасына 2 сағат iconӨзге тілді мектептердегі «Қазақ әдебиеті» пәні -Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес «Тіл мен әдебиет» білім
Сағат саны бойынша күнтізбелік жоспар мектеп оқу жоспарына сай келеді. Оқулық авторы: Ұ. Асыл. Т. Жұмажанова Алматы «Мектеп» 2010...
7 Сағат саны: 68, аптасына 2 сағат iconДжумартова Жадыра Муратовна Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі Қазақ тілі 5- сынып
Гимназия талаптарына сай «Әдеби тіл мен мәтін» тарауынан 1сағат алынып, «Тілдің сөздік құрамы» тарауынан 1 сағат алынып, жалпы саны-2...
7 Сағат саны: 68, аптасына 2 сағат iconКурс 2 Семестр 3 Дәріс 30 сағат Зертханалық жұмыс 15 сағат Аралық бақылау (саны) 2
Жер физикасы” пәні бойынша жұмыс бағдарламасы «050706 Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» мемлекеттік стандарт негізінде...
7 Сағат саны: 68, аптасына 2 сағат iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
Пән туралы дерек: «Дендрология» пәні 2 семестрде оқытылады, пәннің оқытылатын мерзімі 15 жұма, жалпы көлемі – 135 сағат, аудиториялық...
7 Сағат саны: 68, аптасына 2 сағат iconОқу түрі күндізгі Кредиттер саны 3 Курс 3 Семестр 6 Барлық сағат саны 135 Аудиториялық сағаттар саны 48
Ақпараттық жүйелер мамандығына арналған «Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау» пәнінің оқу бағдарламасы (Syllabus) типтік...
7 Сағат саны: 68, аптасына 2 сағат iconҚазақ елін мекен ететін басқа ұлт өкілдерінің қазақ халқының мәдениетін, әдебиетін, өнерін, тілін т б. танып-білуге деген сұраныстары мен мемлекеттік қазақ
Оқулық авторы: Қоғамдық –гуманитарлық бағытта О. Абдиманұлы, С. Дюсебаев. Аптасына 1 сағат
7 Сағат саны: 68, аптасына 2 сағат icon«философия» пәні бойынша № тақырыптар сағат саны
Философияның мәдени-тарихи алғышартары. Философияның негізгі кезеңдері мен басты бағыттары
7 Сағат саны: 68, аптасына 2 сағат icon«Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қатысушыларын аккредиттеу» мемлекеттік қызметтерінің регламенті
Мекенжайында орналасқан Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті (бұдан әрі – Комитет) сенбі, жексенбі,...
7 Сағат саны: 68, аптасына 2 сағат icon5В 110100 «Мейірбике ісі» Оқу сағатының саны 135 сағат Курс 2 Семестр 1 Қарағанды 2012
Силлабус жұмыс бағдарламасына сәйкес жасалынға мамандық 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» 07. 476-2006, 01. 12. 2006 №582 Қр дсм...
7 Сағат саны: 68, аптасына 2 сағат icon18 жасқа дейiнгi балалары бар отбасыларға мемлекеттiк жәрдемақылар тағайындау
«Ертіс ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесімен (бұдан әрі – уәкілетті орган) көрсетіледі....
Разместите кнопку на своём сайте:
kaz.docdat.com


База данных защищена авторским правом ©kaz.docdat.com 2013
обратиться к администрации
kaz.docdat.com
Главная страница