«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы
Название«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы
страница3/16
Дата конвертации13.02.2016
Размер1.61 Mb.
ТипЛекция
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Әдебиеттер:

1. Авдусин Д.А. Основы археологии: учеб. Для вузов по спец. «История». – М.: Высш. шк., 1989.

2. Археология СССР. Палеолит СССР. – М.: Наука, 1984.

3. Мартынов А.И. Археология: учебник. – М.: Высш. шк., 1996.

4. Абрамова З.А. Палеолитическое искусство на территории СССР. М-Л., 1962.

5. Бадер О.Н. Сунгирь. М., 1978.

6. Борисковский П.И. Древнейшее прошлое человечества. М., 1980.

7. Любин В.П. Мустьерские культуры Кавказа. Л., 1977.

8. Семенов С.А. Развитие техники в каменном веке. Л., 1968.

9. Трамп Д., Брей У. Археологический словарь. М., 1990.


Тақырып 4. Мезолит.

Семинар мақсаты: Палеолиттен мезолитке өту кезеңінде қару-жарақтың өзгеруін және де Орталық Еуразиядағы мезолит тұрғындарының материалдық мәдениетін меңгеру.

Тапсырма: Ұсынылған әдебиет пен лекциялық мәліметтерді пайдаланып, берілген сұрақтарды қарастыру.Қарастыру барысында жануарлар әлеміндегі өзгерістер мен аң аулаушылық пен қару-жарақ жасау байланысына көңіл бөлу. Аймақтың мезолит мәдениеттерді меңгеру барысында расщепления әдісіне, сол не басқа мәдениетке тән негізгі дайындау мен қайта дайындау сипатына, сондай-ақ қоныстар мен тұрақтардың сипатына назар аудару қажет.

Негізгі түсініктер: микропластиналық техника, микролиттер, геометриялық микролиттер, трапециялар, сегмент, астарлы техника, аң аулау мамандығы.

Сұрақтар:

 1. Қару-жарақ дайындау техникасының ерекшеліктері.

 2. Қырым мен Орыс жазығының мезолиттік ескерткіштері.

 3. Батыс Сібір, Зауралье, Приуральенің мезолит ескерткіштері.

 4. Орта Азияның мезолит ескерткіштері.

Әдебиеттер:

1. Авдусин Д.А. Основы археологии: учеб. Для вузов по спец. «История». – М.: Высш. шк., 1989.

2. Археология СССР. Мезолит СССР. – М.: Наука, 1989.

3. Мартынов А.И. Археология: учебник. – М.: Высш. шк., 1996.

4. Борисковский П.И. Древнейшее прошлое человечества. М., 1980.

5. Любин В.П. Мустьерские культуры Кавказа. Л., 1977.

6. Семенов С.А. Развитие техники в каменном веке. Л., 1968.

7. Трамп Д., Брей У. Археологический словарь. М., 1990.

8. Матюшин Г.Н. Мезолит Южного Урала. М., 1976.

9. Проблемы изучения неолита Западной Сибири. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2001.


Тақырып 5. Қазақстандағы мезолит және неолит.

Семинар мақсаты: Мезолит мәдениетіндегі материалдық ерекшеліктерін және Қазақстандағы халдын оқү.

Тапсырма: Берілген әдебиетті лекциялық материалды, төмендегі сұрақтарды қолданғанда, Қазақстан территориясындағы мезолит дәуіріндегі болған климаттың өзгеруіне, жануарлардың дүниесіне аң аулаудың мінезіне назар аудару. Мезолит және неолит аумағының мәдениетін оқыған кезде, үгіту тәсіліне, негізгі дайындыққа, өндеуінің тәсіліне және шаруашылыққа, қоныстауына назар аудару.

Негізгі түсініктер: микропластиналық техника, микролиттер, геометриялық микролиттер, трапеция, сегмент, құралмалы техника, мамандырылған аң аулау, пиление, шлифование, сверление, шаруашылық формалар, шаблон, лоскутная лепка, спиральный налет, плечи,тулово, дно, венчш, штамп, прочерчивание, накол, вдавливание.

Сұрақтар:

 1. Мезолиттің табиғат жағдайлары. Қазақстан территориясындағы мезолиттік индустриясы.

 2. Мезолит дәуіріндегі Оңтүстік Қазақстан.

 3. Орталық Қазақстандағы, Балхаш шаңы, Арал маңындағы мезолитті мүсіндері.

 4. Торғай неолиті. Маханджар мәдениеті.

 5. Атбасар мәдениеті.


Әдебиеттер:

1. Археология СССР. Мезолит СССР. – М.: Наука, 1989.

2. Байпаков К.М., Таймагамбетов Ж.К., Жумаганбетов Т. Археология Казахстана. Алматы., 1993.

3. История Казахстана с древнейших времен до наших дней в 4-х томах. Т.1. Алматы., 1996.

4. Зайберт В.Ф. Памятники каменного века Петропавловского Приишимья //СА.-1979. №1. С.109-110.

5. Зайберт В.Ф., Потемкина Т.М. К вопросу о мезолите лесостепной части Тоболо-Иртышского междуречья //СА.-1981.№3.с.127.

6. Зайберт В.Ф. Атбасарская культура.-Екатеринбург: УроРАН, 1992.

7. Логвин В.Н. Каменный век Казахстанского Притоболья /мезолит-неолит/: Учеб. Пособие по спецкурсу.-А-А: КазГПУ, 1991.

8. Логвин В.Н. Новый памятник каменного века Кустанайской области //СА.-1977. №4.с.270-275.

9. Проблемы изучения неолита Западной Сибири. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2001.


Тақырып 6. Ежелгі энеолит пен қола дәуірінің керамикалық кешендері.

Семинар мақсаты: Гончарлық керамикасы қолдан жасалған фрагменттік ыдыстардан айырмашылығын танып білу және белгілер арқылы керамикалық ыдыстардың мәдениетін анықтау.

Тапсырма: әр түрлі аймақтардағы керемет деген жасалған ыдыстарды қайталап кету және олардың жасалған формаларын және ыдысқа салынған ою-өрнектерін танып білу. Энеолит пен қола дәуірінің негізгі мәдениетінің географиялық орнын қайталап кету. Сабақ барысында мұғалімнің ұсынысымен берілген оқулық құрал мен сабақ жинағын оқып білу, гончарлық керамиканы қолдан жасалған ыдыстардан танып білу және энеолит және қола дәуіріндегі негізгі керамика мәдениетін айыра білу.

Негізгі түсініктер: шаблон, лоскутная лепка, спиральный налет, шейка, плечико,тулово, дно, вдавления, роспись, геометрический орнамент, «елочка», «гребенка», «бордюр», венчик, штамп, накал.

Бақылау жұмысы:

 1. Берілген суреттерді энеолит дәуірінің мәдениетіне топтастыру.

 2. Берілген суреттерді қола дәуірінің мәдениетіне топтастыру.

 3. Берілген картада энеолит және қола дәуірінің мәдени ескерткіштерін көрсету.

Әдебиеттер:

1. Авдусин Д.А. Основы археологии: учеб. Для вузов по спец. «История». – М.: Высш. шк., 1989.

2. Археология СССР. Эпоха бронзы лесной полосы СССР. – М.: Наука, 1987.

3. Мартынов А.И. Археология: учебник. – М.: Высш. шк., 1996.

4. Археология СССР. Энеолит СССР. – М.: Наука, 1982.

5. Барцева Т.Б. Металл черняховской культуры. М., 1977.

6. Зайберт В.Ф. Энеолит Урало-Иртышского междуречья. Петропавловск, 1993.

7. Зданович Г.Б. Бронзовый век Урало-Казахстанских степей. Свердловск, 1988.


Тақырып 7. Қазақстан энеолиті.

Семинар мақсаты: Қазақстан аумағындағы әр түрлі халықтарының энеолиттегі шаруашылығы және материалдық мәдениетінің негізін тану.

Тапсырма: Шаруашылықта, тұрғыда, керамикада, екі мәдениеттінің арасындағы айырмашылығы және қарулардың негізіне сұрақтарды дайындауға көп көңіл бөлу. Интерпритациыяның бір археологиялық материалдарды зерттеушілердің көз қарастарын қарастыру.

Негізгі түсініктер: Комолдық, конструкция, шалашевидная, ямочные, вдавливания, веревочный штамп, текстильная керамика, формовка, глинобитная конструкция, красно-столбовая конструкция, тесло, шамаобработка, отщеповая индустрия.

Сұрақтар:

 1. Терсек мәдениеті. Торғай прогибтағы энеолит ескерткіштері.

 2. Ботай мәдениеті. Ишим маңындағы ескерткіштері.

 3. Қазақстан территориясындағы энеолит халықтың шаруашылығы және оларда көшпенділерге қатысты мәселелер.

Әдебиеттер:

1. Археология СССР. Мезолит СССР. – М.: Наука, 1989.

2. Байпаков К.М., Таймагамбетов Ж.К., Жумаганбетов Т. Археология Казахстана. Алматы., 1993.

3. История Казахстана с древнейших времен до наших дней в 4-х томах. Т.1. Алматы., 1996.

4. Зайберт В.Ф. Энеолит Урало-Иртышского междуречья. Петропавловск, 1993.

5. Логвин В.Н. Каменный век Казахстанского Притоболья /мезолит-неолит/: Учеб. Пособие по спецкурсу.-А-А: КазГПУ, 1991.

6. Калиева С.С., Логвин В.Н. Скотоводы Тургая в третьем тысячелетии до нашей эры. Кустанай, 1997.


Тақырып 8. Қола дәуіріндегі Қазақстан.

Семинар мақсаты: Қазақстан территориясында тұратын Андронов тайпаларының материалдық және рухани мәдениеті, аймақтық ерекшеліктері энеолит дәуіріндегі археологиялық мәдениеттің өзара байланысы және бірін-бірі ауыстыру.

Тапсырма: сұрақтарды қарастыру кезінде басты назар аударатындар, мәдениетің дәуірленуі және хронологиясы жөніндегі әр түрлі көзқарастар, андронов мәдениетке кіретін тарихи бірлестік, материалдық мәдениеттің маңыздылығы, үй құрылыстары және жерлеу салттары. Ареалдық проблемаларды Қазақстандық ескерткіштермен байланыстыра қарау.

Негізгі түсініктер: қорғану қарулары, псалия, колесница, трупосожжение, трупоположение, циста, погребальная камера, индоиранцы, всадничество.

Сұрақтар:

 1. Қола дәуіріндегі Қазақстанның табиғат жағдайлары.

 2. Қазақстандағы қола дәуірі мәдениетінің мәселелері. Қола дәуірінің дәуірленуі.

 3. Андроновтық тұрғындардың шаруашылығы және өмір сүру түрлері.

 4. Рухани мәдениет. Қазақстанның қола дәуірлік ескерткіштері және ежелгі арий мәселелері.

Әдебиеттер:

1. Байпаков К.М., Таймагамбетов Ж.К., Жумаганбетов Т. Археология Казахстана. Алматы., 1993.

2. История Казахстана с древнейших времен до наших дней в 4-х томах. Т.1. Алматы., 1996.

3. Зданович Г.Б. Бронзовый век Урало-Казахстанских степей. Свердловск, 1988.

4. Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж. Культура древних скотоводов и металлургов Сары-Арки. А-А., 1982.

5. Оразбаев А.М. Северный Казахстан в эпоху бронзы. ТИИАЭ АН Каз.ССР, 1958. Т.5.

6. Сорокин В.С. Могильник бронзовой эпохи Тасты-Булак I в Западном Казахстане. МИА, 1962, №120.

7. Черников С.С. Восточный Казахстан в эпоху бронзы. МИА, 1960, №88.

8. Маргулан А.Х. Беғазы-Дандыбаевская культура Центрального Казахстана. А., 1998. Т.1.


Тақырып 9. Кавказ, Орта Азия және Сібір антикалық және феодалдық мемлекеттері.

Жоспар:

1. Антикалық мемлекеттердің түрлері.

2. Антика әлемдегі Солтүстік Қара теңіз жағалауындағы қала құрылысы.

3. Некрополдер.

4. Солтүстік және Шығыс Қара теңіз жағалауындағы грек колониялары және гректік қоныстану мәдениеттерінің жалпы мінездемесі.

5. Ольвия. Херсонес. Боспор патшалығы.

6. Римдіктер және Солтүстік Қара теңіз жағалауындағы ескерткіштердің мәдениеті.

7. Антикалық қалалардың тұрғындары мен жергілікті халықпен қарым-қатынасы және олардың өзара мәдени байланысы.

8. Орта Азия мемлекеттеріндегі құлиеленушілік.

9. Урарту мемлекеті.

10. Енисейдегі қырғыздардың мемлекеті.


Тақырып 10. Дала археологиясы және зерттеу әдістері.


Жоспар:

1.Археологиялық деректанудың теориялық сұрақтары: ескерткіш, кешен /комплекс/, мәдениет, түр /тип/.

2.Археологиялық ескерткіштердің салыстырмалы және нақты даталарды анықтау әдістері.

3.Археологиядағы жаратылыс – ғылыми әдістер.

4.Археологиялық материалдарды сипаттау және классификациялау әдістері.

5.Археологиялық ескерткіштерді қазу тәсілдері және дала құжаттары.

6.Археологиялық бақылаудың тапсырмалары мен мақсаттары.


Археологиялық ескерткіштерді зерттеу үшін жаратылыс ғылымдарының әдістерін пайдалану. Жаяу археологиялық бақылауға дайындық. Археологиялық бақылаудың тапсырмалары мен мақсаттары. Грунтты қабірлерді қазу әдістемесі. Археологиялық қазба жұмыстары кезінде техниканы пайдалану мүмкіндіктері мен ережелері. Қоныстарды қазу әдістемесі. Стратиграфикалық бақылаулардың фиксациясы және бақылау барысындағы ескерткішті сипаттау.


5. Оқытушының басшылығымен өтетін студенттердің өзбетімен істейтін жұмыстары


Тақырыбы: Палеолит дәуірі.

Жоспар:

1.Ежелгі тас дәуірінің кезеңділігі /археологиялық, геологиялдық/

2.Адамның пайда болуы.Ерте адамның табылған қанқалары арқылы антропогенез теориясын көрсету.

3.Әлемдегі ежелгі тас индустриясы.

4.Олдувай мәдениетіне сипаттама беру. Ашелль,шелль мәдениеттері.

5.Орта палеолит-мустьер,соңғы палеолитке жататын құрал саймандарға мінездеме беру.


Глоссарий: Арид занасы, гоминид, чоппинг,чоппер, соққылау техникасы, малта тас мәдениеті.


Пайдаланатын әдебиеттер:

1. Альмарик А.С., Монгайт А.Л. В поисках исчезнувших цивилизации. М.,1960.

2. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. М., 1990.

3. Гарден Жан Клод. Теоретическая археология. М., 1983.

4. Монгайт А.Л. Археология СССР. М., 1995.

5. Деревянко А.П., Петрин В., Таймағамбетов Ж.К. Оңтүстік Қазақстан территориясындағы ерте палеолиттік комплекстер. Отан тарихы № 2, 1998.

6. Байпаков К.М. Археологиялық зерттеулер бойынша Қазақстанның көне және орта ғасырдағы тарихы. Отан тарихы № 1, 1998.

7. Грошев В.А., Нүрпеисов М.М. Археологиялық ескерткіштер жиынтығын жасау жұмысының теориялық және практикалық аспектілері. Отан тарихы № 1, 1998.

8. Алпыспаев Х.А. Памятники нижнего палеолита Южного Казахстана. А., 1979.

9. Алпыспаев Х.А. Индустрия Олдувея, Магедивианы и их связь с Каратаускими изделиями. /Поиски и раскопки в Казахстане/. А., 1972.

10. Алпыспаев Х.А. Значение палеолита для расчленения антропогенных отложений. А., 1969.

11. Таймағамбетов Ж.К. Ш. Уалиханов атындағы палеолит тұрағы. А., 1990.

12. Таймағамбетов Ж.К. Тас дәуірінің ескерткіштері. А., 1987.


Тақырыбы: Қазақстанның ерте палеолит дәуірі.

Жоспар:

1.Қазақстандағы ерте палеолит тұрақтары-Арыстанды, Бөріқазған, Тәнірқазған, Иман-Айбат тұрақтары. Табылған ескерткіштері.

2.Зерттеу жұмысын жүргізген кезеңдері мен археологтардын еңбектеріне шолу жасап келу.

3.Табылған ескерткіштерді әлемдік археология кезеніне жатқызу, сипаттама беру.

4.Қазақстанның палеолит кезінде қалыптасқан ауа райы мен табиғатына сипаттама беру.


Глоссарий: Шапқаштар, нуклеус, қырғыштар, леваллуаз, малта тас, соққылау техникасы, ретушь.


Пайдаланатын әдебиеттер:


1. Деревянко А.П., Петрин В., Таймағамбетов Ж.К. Оңтүстік Қазақстан территориясындағы ерте палеолиттік комплекстер. Отан тарихы № 2, 1998.

2. Байпаков К.М. Археологиялық зерттеулер бойынша Қазақстанның көне және орта ғасырдағы тарихы. Отан тарихы № 1, 1998.

3. Грошев В.А., Нүрпеисов М.М. Археологиялық ескерткіштер жиынтығын жасау жұмысының теориялық және практикалық аспектілері. Отан тарихы № 1, 1998.

4. Алпыспаев Х.А. Памятники нижнего палеолита Южного Казахстана. А., 1979.

5. Алпыспаев Х.А. Индустрия Олдувея, Магедивианы и их связь с Каратаускими изделиями. /Поиски и раскопки в Казахстане/. А., 1972.

6. Алпыспаев Х.А. Значение палеолита для расчленения антропогенных отложений. А., 1969.

7. Таймағамбетов Ж.К. Ш. Уалиханов атындағы палеолит тұрағы. А., 1990.

8. Таймағамбетов Ж.К. Тас дәуірінің ескерткіштері. А., 1987.


Тақырыбы: Қазақстан даласындағы соңғы палеолит кезеңі.

Жоспар:

1.Соңғы палеолиттегі табиғи өзгерістерге сипаттама беру.

2.Шығыс Қазақстандағы Шульбинка, Пещера тұрақтарында табылған ескерткіштерге сипаттама беру.

3.Оңтүстік Қазақстандағы соңғы палеолит тұрақтар. Ш.Уалиханов тұрағы.

4.Соңғы палеолитте қолданған жерлеу әдісіне сипаттама беру.


Глоссарий: Қыстырма техникасы, қырғыштар, пластиналық техника, микролиттер, миграция, анемизм, пұтқа табынушылық, фетишизм, иемдену шаруашылығы.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Похожие:

«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы iconМ. Э. Магзумова студенттерді оқыту бағдарламасы
Силлабус Математикалық үлгілеу және компьютерлік технологиялар кафедрасының Ассемблер пәні бойынша «Ақпараттық жүйелер» мамандығына...
«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы iconМ. Э. Магзумова студенттерді оқыту бағдарламасы
Силлабус «Информатика» мамандығына арналған Информатиканың теориялық негіздері пәні бойынша мемлекеттік стандарттың типтік бағдарламасы...
«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы icon«Машина жасау» мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған «Теориялық механика» пәні бойынша пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
В050712 «Машина жасау» мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған
«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы icon050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығына арналған
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығына арналған «Ақпараттық қауіпсіздік негіздері» пәнінің оқу бағдарламасы...
«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы iconПрограммалау пәннің атауы 050602 –Информатика мамандығы
Силлабус Математикалық үлгілеу және компьютерлік технологиялар кафедрасының Жүйелік программалау пәні бойынша «Информатика» мамандығына...
«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы iconПатологиялық анатомия кафедрасы
Силлабус Қазақстан Республикасының 2009 жылғы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес құрастырылған. 5В110400...
«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы iconҚар мту жексенбілік кеңес беру тыңдаушылары үшін математика пәні бойынша оқу сабақтарының 2010-2011 ОҚу жылына арналған тақырыптық жоспары
Математика пәні бойынша оқу сабақтарының 2010-2011 ОҚу жылына арналған тақырыптық жоспары
«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы iconПән бойынша оқу бағдарламасы
«Аспап жасау» мамандығының күндізгі оқу түрі бойынша оқитын студенттерге арналған
«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы iconОқу түрі күндізгі Кредиттер саны 3 Курс 3 Семестр 6 Барлық сағат саны 135 Аудиториялық сағаттар саны 48
Ақпараттық жүйелер мамандығына арналған «Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау» пәнінің оқу бағдарламасы (Syllabus) типтік...
«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы iconАлматы 2012
«Философия» мамандығына түсушілерге арналған мамандық бойынша магистратураға түсу емтиханының бағдарламасы
Разместите кнопку на своём сайте:
kaz.docdat.com


База данных защищена авторским правом ©kaz.docdat.com 2013
обратиться к администрации
kaz.docdat.com
Главная страница