«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы
Название«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы
страница4/16
Дата конвертации13.02.2016
Размер1.61 Mb.
ТипЛекция
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Пайдаланатын әдебиеттер:

1. Алексеев З.А. Становление человечества. М., 1984.

2. Матюшин Г.Н. Три миллиона лет до нашей эры. М., 1986.

3. Палеолит СССР. Серия «Археология СССР». М., 1984.

4. Алпыспаев Х.А. Памятники нижнего палеолита Южного Казахстана. А., 1979.

5. Алпыспаев Х.А. Индустрия Олдувея, Магедивианы и их связь с Каратаускими изделиями. /Поиски и раскопки в Казахстане/. А., 1972.

6. Алпыспаев Х.А. Значение палеолита для расчленения антропогенных отложений. А., 1969.

7. Таймағамбетов Ж.К. Ш. Уалиханов атындағы палеолит тұрағы. А., 1990.

8. Таймағамбетов Ж.К. Тас дәуірінің ескерткіштері. А., 1987.

9.Логвин В.Н. Каменный век Казахстанского Притоболья /мезолит-энеолит/. А., 1991.

10. Мартынов А.И. Археология СССР. М., 1973.


Тақырыбы: Мезолит. Қазақстанның мезолиті.

Жоспар:

1.Мезолит кезіндегі табиғи, ауа райы өзгерістері. Жануарлар мен өсімдіктер әлемінің жаңа түрінің қалыптасуы.

2.Мезолит кезіндегі шаруашылық өзгеруінің белгілері – құрал саймандағы өзгерістер. Шаруашылықтардың түрлері.

3.Есіл мен Торғай бойында табылған ескерткіштерге сипаттама беру.

4.Батыс Қазақстанда табылған тұрақтарға сипаттама беру.


Глоссарий: Жебе, садақ, микролиттер, суырмалы техника, ретушь.


Пайдаланатын әдебиеттер:

1. Алпыспаев Х.А. Значение палеолита для расчленения антропогенных отложении. /Культура древних скотоводов и земледельцев Казахстана/ А., 1969.

2. Медоев А.Г. Геохронология палеолита Казахстана. А., 1982.

3. Таймағамбетов Ж.К., Нуркабаев М.С. Маңғыстаудағы зерттеулер. М., 1985.

4. Таймағамбетов Ж.К. Тас дәуірінің ескерткіштері. А., 1987.

5.Логвин В.Н. Каменный век Казахстанского Притоболья /мезолит-энеолит/. А., 1991.

6. Мартынов А.И. Археология СССР. М., 1973.

7. Мартынов А.И. Археология. М., 2000.


Тақырыбы: Қазақстанның неолиті.

Жоспар:

1.Шаруашылықтағы «Неолит революциясына» сипаттама беру.

2.Атбасар мәдениеті.

3.Кельтеминар мәдениеті. Маңғыстаудағы оюклинск; тулуз мәдениеттері.

4.Маханджар мәдениеті.

5.Неолит дәуіріндегі Қазақстан даласындағы жерлеу дәстүрі.


Глоссарий: Өндіргіш күштер, «неолит революциясы», «тарақ өрнегі», «шыршы өрнегі».


Пайдаланатын әдебиеттер:

1. Мартынов А.И. Археология. М., 2000.

2.Логвин В.Н. Каменный век Казахстанского Притоболья /мезолит-энеолит/. А., 1991.

3. Коробкова Г.Ф. Орудия труда и хозяйство неолитических племен Средней Азии. Л., 1968.

4. Алпыспаев Х.А. Неолитическая стоянка в пещере Қара үңгір. /Изв. АН Каз. ССР/. 1969., № 2.

5.Антонова Е.В. Обряды и верования первобытных земледельцев Востока. М., 1990.

6. Зейберт В.Ф. Атбасарская культура. Екат., 1992.

7. Косарев М.Ф. Древняя история Западной Сибири. Человек и природная среда. К., 1990.

8. Қазақстан тарихы. Т.1, 1996.

9. Матюшин М.Ф. Энеолит Южного Урала. М., 1982.


Тақырыбы: Қазақстан энеолит дәуірінде.

Жоспар:

1.Энеолит дәуіріндегі мыс өндеу әдісі. Шаруашылықтағы өзгерістер. Құрал жасау техникасына сипаттама.

2.Ботай мәдениеті.

3.Маңғыстаудағы энеолит ескерткіштеріне сипаттама.

4.Қазақстан картасымен жұмыс жасау. Энеолит тұрақтарын кратаға салу.


Глоссарий: Энеолит, мыс өндеу.


Пайдаланатын әдебиеттер:

1. Алпыспаев Х.А. Неолитическая стоянка в пещере Қара үңгір. /Изв. АН Каз. ССР/. 1969., № 2.

2.Антонова Е.В. Обряды и верования первобытных земледельцев Востока. М., 1990.

3. Зейберт В.Ф. Атбасарская культура. Екат., 1992.

4.Логвин В.Н. Каменный век Казахстанского Притоболья /мезолит-энеолит/. А., 1991.

5. Қазақстан тарихы. Т.1, 1996.


Тақырыбы: Орталық Қазақстан қола дәуірінде.

Жоспар:

1.Қола дәуіріндегі Орталық Қазақстан. Андронов мәдениеті.

2.Қазақстандағы қола дәуірін зерттеген жұмыстарға сипаттама /Теплоухов С.А., Грязнов М.П., А.Марғұлан, К.А.Акишев, А.М.Оразбаевтардын зерттеу экспедициялары/.

3.Қола дәуірінде қалыптасқан шаруашылық, мәдениет, қоғамдық қатынастар белгілері.

4.Орталық Қазақстандағы қола кезеңіне сипаттама: Нуринск, Атасуск, Беғазы-Дандыбай мәдениеттеріне толық анықтама беру.


Глоссарий: «қола дәуірі», «құрмалдық» беру әдісі, тас өнері, меңгірлер, «көшпелі мал шаруашылығы».


Пайдаланатын әдебиеттер:

1.Теплоухов С.А. Опыт классификация древних металлургических культур Минусинского края. В книге Материалы по этнографии. Л., 1929. Т.4.

2.Маргулан А., Акишев А. Древняя культура Центрального Казахстана. А., 1966.

3.Федорова-Давыдова Э.А. К проблемам андроновской культуры. В книге Проблемы археологии Урала и Сибири. М., 1973.

4.Ахинжанов С.М., Макарова О.А. К истории скотоводства и охоты в Казахстане. А., 1992.

5.Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж. Культура древних скотоводов и металлургов Сары-Арки. А., 1992.

6.Оразбаев А.М. Нұрмамбет бейіттері не дейді?. Білім және еңбек. А., 1960.

7.Акишев К.А. Аркаим. Памятники его типа. /Россия и Восток: проблемы взаимодействия/.

8.Зданович С.Я. Могильники эпохи Бурлук 1. В книге по следам древних культур Казахстана. А., 1970.

9.Қазақстан тарихы. А., 1996. Т.1.


Тақырыбы: Қазақстанның қалған территориясындағы қола кезеңі.

Жоспар:

1.Солтүстік және Батыс Қазақстанның қола кезеңі.

2.Шығыс Қазақстан мен Оңтүстік Қазақстанның қола ескерткіштеріне сипаттама беру.

3.Қазақстан жерінде мекендеген халықтын антропологиялық және миграция мәселесі.

4.Қазақстан даласындағы қола кезіндегі мәдени дамушылық, жерлеу әдісі мен дүниетанушылық көзқарастын қалыптасуы.


Глоссарий: Миграция, антропологиялық тип, «қола қазаңдары».


Пайдаланатын әдебиеттер:

1.Теплоухов С.А. Опыт классификация древних металлургических культур Минусинского края. В книге Материалы по этнографии. Л., 1929. Т.4.

2.Маргулан А., Акишев А. Древняя культура Центрального Казахстана. А., 1966.

3.Федорова-Давыдова Э.А. К проблемам андроновской культуры. В книге Проблемы археологии Урала и Сибири. М., 1973.

4.Ахинжанов С.М., Макарова О.А. К истории скотоводства и охоты в Казахстане. А., 1992.

5.Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж. Культура древних скотоводов и металлургов Сары-Арки. А., 1992.

6.Оразбаев А.М. Нұрмамбет бейіттері не дейді?. Білім және еңбек. А., 1960.

7.Акишев К.А. Аркаим. Памятники его типа. /Россия и Восток: проблемы взаимодействия/.


Тақырыбы: Еуразияның жазық далалық қола кезіндегі өнері.

Жоспар:

1.Қола кезінде қалыптасқан екі хронологиялық кезең:

- энеолит пен ерте қола дәуірі

- дамыған қола мен соңғы қола өнері

- үлкен аймақтағы қола кезіндегі өнердің айырмашылығын көрсету.

2.Орманды жер мен жазық далада қалыптасқан ерекше өнер-балбал тас өнері. Символдық өнердің пайда болуы.

3.Ыдыс жасау әдісіндегі пайдаланған өрнектер: геометриялық, меандр, табиғи өсімдіктер өрнегі.

4.Қола дәуіріндегі адамның рухани мәдениетіне сипаттама беру.


Глоссарий: Петроглиф, жазу, стелла, балбал тас, меандр өрнегі, геометриялық. Табиғи өсімдіктер өрнегі.

Пайдаланатын әдебиеттер:


1.Вадецкая Э.Б. Древние идолы Енисея. Л., 1967.

2.Дэвлет М.А. Петроглифы на кочевой тропе. М., 1982.

3.Кадырбаев М.К., Марьяшев А.Н. Наскальные изображения хребта Каратау. А., 1977.

4.Самашев З.С. Наскальные изображения Верхнего Прииртышья. А., 1992.

5.Шер Я.А. Петроглифы Средней Азии. М., 1980.


Тақырыбы: Еуропаның жазық даласындағы ерте темір дәуіріндегі ертеректегі мемлекеттер.

Жоспар:

1.Ерте темір дәуіріндегі скиф тайпаларының мемлекеттік билігінің пайда болғаны жөнінде Геродот, Лукиан деректерімен көрсету.

2.Бесшатыр қорғаны мен Ысық қорғандарындағы ескерткіштер арқылы қоғамдық-әлеуметтік бөлінісін дәлелдеу.

3.Скиф-сібір әлеміндегі материалдық мәдениетке сипаттама беру. /Андық стиль/.


Глоссарий: Сақ, скиф, акинак, андық стиль, алтын бұйма, тараө өрнек, қорған.


Пайдаланатын әдебиеттер:

1. Геродот. Тарих. Т.7. 1964.

2. Акишев К.А. Ысық қорғаны. А., 1978.

3. Алексеев А.Ю. Чертомлык – скифский царский курган IV век до н.э. М., 1991.

4. Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии. М., 1980.

5. Маргулан А.Х., Акишев К.А. Древняя культура Центрального Казахстана. А., 1970.

6. Хабдулина М.К. Степное Приишимье в эпоху раннего железо. А., 1994.

7. Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. М., 1990.

8. Кадырбаев М.К. Памятники Тасмолинской культуры. А., 1966.

9. Прошлое Казахстана по археологическим источникам. А., 1976.

10.Қазақстан тарихы. А., 1996. Т.1.

Тақырыбы: Ерте темір дәуіріндегі Қазақстандағы Қаңлы тайпалары.

Жоспар:

1.Қаңлы тайпаларының Оңтүстік Қазақстандағы және Орталық Азиядағы табылған ескерткіштеріне сипаттама беру.

2.Қаңлы тайпаларының жерлеу әдісі.

3.Шаруашылығы, қол өнердің дамуы.

4.Суармалы егіншілік және сауда жолдарын контур картасына белгілеу.

5.Ерте темір дәуірінде Қазақстан даласында мекендеген тайпалардың антропологиялық мінездемесін беру.


Глоссарий: Суармалы егіншілік, қалашық, менгір.


Пайдаланатын әдебиеттер:

1. Бернштам А.Н. Проблемы древней истории и этногенеза Южного Казахстана. Из НАН РК № 67. А-А., 1950.

2. Байпаков К.М. Взаимодействие оседлого и кочевого населения как фактор развития этнических процессов. Вестник АН Каз ССР. 1987., № 8

3. Байпаков К.М., Подушкин А.Н. Памятники земледельческо-скотоводческой культуры Южного Казахстана. А., 1989.

4. Нұрмухамбетов Б. Могильник Мардан. А., 1987.

5. Байпаков К.М. Новые данные по археологии Отрарского оазиса. Вестник АН Каз ССР. 1990, № 6


Тақырыбы: Орта Азия мен Қазақстанның б.з.д I мыңжылдық – б.з. I мыңжылдығындағы археологиялық ескерткіштері.

Жоспар:

1.Оңтүстік Қазақстан мен Жетісудағы отырықшы мәдениеттің дамуы, қала мәдениеті /контур картасына түсіру/.

2.Қазақстанның ерте қалаларымен қалашықтарына сипаттама беру, үйлерді салу әдісі.

3.Қала қорғаныс бекініс, қала некропольдары.

4.Түрік дәуіріндегі Ұлы Жібек жолында салынған қалаларды көрсету. Айналысқан шаруашылығына сипаттама беру.

5.Қол өнердің дамуы – керамика, темір өндеу т.б.


Глоссарий: Қала, бекініс, керамика, некрополь, темір өндеу, тиын.


Пайдаланатын әдебиеттер:

1. Бартольд В.Б. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Т.1. М., 1963.

2. Байпаков К.М. Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья. А., 1992.

3. Қазақстан тарихы. Т.1. А., 1992.

4. Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. А., 1951.

5. Айдаров Г.Т. Күлтегін ескерткіші. А., 1993.

6. Акишев К.А. Ысық қорғаны. М., 1978.

7. Кляшторный С.Т. Древнетюркские письменные памятники. М., 1976.

8. Плетнева С.А. От кочеви к городам. М., 1951.


6. Студенттердің өз бетімен істейтін жұмыстары


Силлабустағы лекцияның гипертексімен, семинар сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулармен, сарамандық жұмыстардың әдістемелік нұсқауларымен, оқулықпен жұмыс істеулері керек.


Студенттің өзіндік жұмыс тақырыбы: Славяндардың және олардың көршілерінің пайда болуы.


СӨЖ-тың тапсырмалары: Төмендегі сұрақтарды өз бетінше оқып білу:


1. Славян этногенезіндегі кейінгі зарубенец және черняхов мәдениеттерінің алатын ролі. /4с./

2. Ромен – боршев мәдениеті. /2с./

3. Салт – маят мәдениеті. /2с./

4. Хазар қағанаты /2с./

5. Солтүстік Кавказдың ежелгі аландықтары. /2с./


СӨЖ – тың бақылау түрі – тест тапсырмаларының құрылуы, баяндамалар.


Студенттің өзіндік жұмыс тақырыбы: Археологиялық деректер бойынша славян-орыс этногенезі жөніндегі сұрақ.


СӨЖ - тапсырмалары: Төмендегі сұрақтарды өз бетінше оқып білу:


1. Мемлекеттің пайда болуы кезеңіндегі ежелгі орыс некрополдері /Гнездово, Чернигов, Шестовицы, Ярослав қорғандары/. /2с./

2. Археологиялық деректердегі норман сұрағы. /2с./

3. Балтықтар және угор-финдер. /2с./

4. IX – XIII ғғ. Шығыс Еуропа көшпенділері. /2с./

5. Алтын Орда кезеңі. /2с./


СӨЖ – тың бақылау түрі - тест тапсырмаларының құрылуы, рефераттар.


Студенттің өзіндік жұмыс тақырыбы: Рустьегі қалалардың пайда болуы жөніндегі археологиялық мәліметтер.


СӨЖ – тың тапсырмалары: Төмендегі сұрақтарды өз бетінше оқып білу.


1.Киевтің және Киев жерінің археологиясы. /4с./

2.Новгородтың және Новгород жеріндегі археологиясы. /4с./

3.Мәскеудің археологиясы. /4с./

4.Ежелгі русьтің архитектурасы. /3с./

5.Ежелгі Рустьегі қол өнері. /3с./

6.Археологиялық деректердегі ежелгі орыс феодалдық князьдықтары. /3с./


СӨЖ – тың бақылау түрі – тест тапсырмаларының құрылуы, рефераттар, баяндамалар.

Бақылау жұмыстарының түрлері – баяндамалар, рефераттар.


Бақылау сұрақтары


1. Ерте темір дәуірі кезіне жататын ескерткіштердін аймақтық ерекшелігін көрсету:

- Орталық Қазақстанның ескерткіштері

- Батыс Қазақстан мен Солтүстік Қазақстанның ескерткіштері. Солтүстік ескерткіштердің ерекшелігі.

- Шығыс Қазақстан ерте темір дәуірінде.

- Оңтүстік Қазақстан ерте темір дәуірінде.

- Қазақстан жеріндегі халықтың ерте темірдегі шаруашылығы мен өмірі.

- Мәдениеті мен өнері.


2. Ерте темір дәуірінің кезеңдеу мәселесі:

- Шығыс Қазақстан мен Орталық Қазақстанның ерте темір дәуіріне жататын ескерткіштердің кезеңділігі.

- Батыс пен Солтүстік Қазақстанның ескерткіштерінің хронологиясы мен кезеңділігі.

- Оңтүстік Қазақстан ескерткіштерінің хронологиясы мен кезеңдері.


3. Ерте орта ғасырдағы көшпенді халықтар.

- Савроматтар мәселесі.

- Үйсіндер. Ескерткіштері мен материалдық мәдениеті.

- Қаңлылар мен Жетіасар мәдениеті.


4. Соңғы көшпенділердің археологиясы.

- Түркі, қарлұқ, қимақтардың археологиялық ескерткіштері.

- Қыпшақтардың ескерткіштері.

- Моңғол дәуірінің ескерткіштері.


5. Ортағасырлардағы сәулетті өнер.

- Ходжа Ахмет Яссауи, Айша биби, Бабаджа хатун кесеңесі.

- VI – X ғ. қалалар мен қалашықтар.

- Отырықшы халықтың материалдық мәдениет ескерткіштері.


Реферат тақырыптары


1.Археология ғылымындағы археологиялық деректер, ескерткіштер мен мәдениеттер түсінігі.

2.Археологиялық барлау.

3.Көне жерлеу орындарындағы қазба жұмыстары.

4.Ежелгі қоныстарда атқарылатын зерттеу жұмыстары.

5.Археологиялық кезеңдестіру мен хронология.

6.Оңтүстік Сібірдегі түріктердің заттай мәдениеті.

7.Көне Хорезм қаласындағы қазба жұмыстарының тарихы.

8.Ежелгі славяндардың жерлеу орындары мен қоныстарын зерттеу тарихы.

9.Қола дәуіріндегі Қазақстан тайпаларының шаруашылығы мен мәдениеті.

10.Қола ғасырындағы Қазақстан тайпаларының антропологиялық сипаттамасы.

11.Ертедегі темір дәуіріндегі Жетісу мен Оңтүстік Қазақстан.

12.Сақ тайпаларының мәдениеті мен өнері.

13.Үйсіндер мен ғұндардың материалдық мәдениеті.

14.VI-IX ғ. басындағы Қазақстандағы қалалар мен қоныстар.

15.IX ғ. 2-ші жартысы – XIII ғ. басындағы Қазақстандағы сәулет өнері және құрылыс.

16.Ежелгі палеолиттегі олдувай дәуірі.

17.Ежелгі палеолиттегі мустье дәуірі.

18.Кейінгі палеолит.

19.Кейінгі палеолиттегі Қазақстан.

20.Палеолит дәуіріндегі өнер.

21.Мезолит дәуіріндегі өнер.

22.Ерте неолит.

23.Кейінгі неолит.

24.Мал өсіруші тайпалардың энеолиттік мәдениеттері.

25.Орта Азия қола ғасырында.

26.Еуразия орманды аймақтарындағы қола ғасыры.

27.Солтүстік Батыс Кавказдағы темір дәуіріндегі ежелгі мәдениеттер.

28.Меоттардың шаруашылығы мен қоғамдық құрылысы.

29.Ерте темір дәуіріндегі Урарту патшалығы.

30.Боспор қалаларындағы археологиялық жұмыстар.

31.Ольвия.

32.Херсонес.

33.Темір ғасырындағы Оңтүстік Сібір мәдениеттері.

34.Б.з. I мыңжылдығындағы Қиыр Шығыс халықтары.

35.Закавказьедегі темір дәуірі ескерткіштерінің археологиялық қазба жұмыстары.

36.Қола дәуіріндегі Шығыс Қазақстан тайпалары.

37.Ертедегі темір дәуіріндегі Шығыс Қазақстан.

38.Ертедегі темір дәуіріндегі Солтүстік Қазақстан.

39.Ертедегі темір дәуіріндегі Орталық Қазақстан.

40.Батыс Қазақстанның савромат-сармат мәдениеті.

41.Ертедегі темір дәуірі мен б.з. шебіндегі Қазақстан халықтарының антропологиясы.

42.Ұлы Жібек жолының Қазақстандағы сілемі.

43.Қожа Ахмет Яссауи архитектуралық кешені.

44.Қазақстан аумағының орта ғасырлар кезеңінің антропологиясы.

45.IX ғ. екінші жартысы мен XIII ғ. басындағы Қазақстан аумағында қалалар санының өсуі.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Похожие:

«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы iconМ. Э. Магзумова студенттерді оқыту бағдарламасы
Силлабус Математикалық үлгілеу және компьютерлік технологиялар кафедрасының Ассемблер пәні бойынша «Ақпараттық жүйелер» мамандығына...
«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы iconМ. Э. Магзумова студенттерді оқыту бағдарламасы
Силлабус «Информатика» мамандығына арналған Информатиканың теориялық негіздері пәні бойынша мемлекеттік стандарттың типтік бағдарламасы...
«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы icon«Машина жасау» мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған «Теориялық механика» пәні бойынша пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
В050712 «Машина жасау» мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған
«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы icon050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығына арналған
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығына арналған «Ақпараттық қауіпсіздік негіздері» пәнінің оқу бағдарламасы...
«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы iconПрограммалау пәннің атауы 050602 –Информатика мамандығы
Силлабус Математикалық үлгілеу және компьютерлік технологиялар кафедрасының Жүйелік программалау пәні бойынша «Информатика» мамандығына...
«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы iconПатологиялық анатомия кафедрасы
Силлабус Қазақстан Республикасының 2009 жылғы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес құрастырылған. 5В110400...
«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы iconҚар мту жексенбілік кеңес беру тыңдаушылары үшін математика пәні бойынша оқу сабақтарының 2010-2011 ОҚу жылына арналған тақырыптық жоспары
Математика пәні бойынша оқу сабақтарының 2010-2011 ОҚу жылына арналған тақырыптық жоспары
«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы iconПән бойынша оқу бағдарламасы
«Аспап жасау» мамандығының күндізгі оқу түрі бойынша оқитын студенттерге арналған
«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы iconОқу түрі күндізгі Кредиттер саны 3 Курс 3 Семестр 6 Барлық сағат саны 135 Аудиториялық сағаттар саны 48
Ақпараттық жүйелер мамандығына арналған «Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау» пәнінің оқу бағдарламасы (Syllabus) типтік...
«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы iconАлматы 2012
«Философия» мамандығына түсушілерге арналған мамандық бойынша магистратураға түсу емтиханының бағдарламасы
Разместите кнопку на своём сайте:
kaz.docdat.com


База данных защищена авторским правом ©kaz.docdat.com 2013
обратиться к администрации
kaz.docdat.com
Главная страница