«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы
Название«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы
страница9/16
Дата конвертации13.02.2016
Размер1.61 Mb.
ТипЛекция
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

7. Ұсынылған әдебиеттер тізімі:


1.Авдусин Д.А. Основы археологии. М., 1989.

2.Акишев К.А., Байпаков К.М. Вопросы археологии Казахстана. Алма-Ата., 1972.

3.Алпысбаев Х.А. Памятники нижнего палеолита Южного Казахстана. Алматы., 1979.

4.Байпаков К.М., Таймагамбетов Ж.К., Жумагамбетов Б. Археология Казахстана. А., 1993.

5.Блаватский В.Д. Античная археология Северного Причерноморья. М., 1961.

6.Борисковский П.И. Древнейшее прошлое человечества. 2-изд. М., 1980.

7.Гальперина Г.А., Доброва Е.В. Популярная история археологии. М., 2002.

8.Деревянко А.П., Таймагамбетов Ж.К. и др. Исследования российско-казахстанской экспедиции в Казахстане /1998-2001/. Новосибирск., 2003.

9.Зайберт В.Ф. Атбасарская культура. Екатеринбург., 1992.

10.История Казахстана. 1-том, А., 1996.

11.Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж. Культура древних скотоводов и металлургов Сары-Арки. Алма-Ата., 1992.

12.Крупнов Е.И. Древняя история Северного Кавказа. М., 1961.

13.Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха в истории хакасского-минусинской котловины. М., 1970.

14.Логвин В.Н. Каменный век Казахстанского Притоболья./мезолит-энеолит/. А-А., 1991.

15.Маргулан А.Х. Соч. в 14 томах. Том 1. Бегазы-Дандыбаевская культура Центрального Казахстана. А., 1998.

16.Маргулан А.Х. Из истории городов и строительного искусства древнего Казахстана. Алматы., 1950.

17.Маргулан А.Х., Акишев К.А., Кадырбаев М.К., Оразбаев А.М. Древняя культура Центрального Казахстана. А-А., 1966.

18.Мартынов А.И. Археология. М., 1996.

19.Монгайт А.М. Археология Западной Европы. Каменный век. М., 1973; Бронзовый и железный века. М., 1975.

20.Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Очерки искусства в Средней Азии. М., 1972.


8. Археология» пәнi бойынша студенттер бiлiмiн бағалаудың

рейтингтiк жүйесi.

Рейтингтiк жүйе негiзiнде студенттер бiлiмiн қадағалап, бағалауға:

 • студенттердiң күнделiктi тапсырмаларды орындау деңгейлерiн қадағалау, бағалау;

 • дәрiс сабақтары барысында бiлiмдерiн анықтау;

 • саминар сабақтарының барысында негiзгi ұғымдар мен заңдылықтарды меңгеру деңгейiн тексеру;

 • семинар сабақтарының барысында студенттергдiң жеке тапсырмаларды орындау бiлiктiлiгiн анықтау, бағалау;

 • студенттердiң оқытушылардың басшылығымен өз бетiнше жүргiзетiн жұмыстарының уақытында орындалуын қадағалау, тексеру, бағалау жұмыстары жатады.Рейтингтiк баллдарды бақылаудың түрлерiне сай бөлу:Қорытынды бақылау түрi

Бақылау түрлерi

Баллдары

1

Емтихан

Қортынды бақылау

40

Аралық бақылау

5 + 5

Ағымдық (апталық) бақылау

50

Барлығы

100Аудиториялық сабақтардың ауқымы:

Дәрiс сабақтары – 15

Семинарлар - 15

ОЖ СӨЖ (барлық студенттер үшiн мiндеттi) - 15

ОЖ СӨЖ (студенттердiң берешектерiн өтеу жұмыстары) – 15

Барлығы – 60 сабақ

2.Ағымдық және аралық бақылау баллдары бөлiнiсi ( 60 балл )

Аралық бақылауға 5 балл берiледi. Барлығы 2 аралық бақылау өткiзiледi.

2 АБ = 5 балл + 5 балл =10 балл.

Аралық бақылау өткiзудiң кескiндемесi (графигi):
Бақылау түрлерi

Өткiзiлетiн уақыты

Берiлетiн балы

Тақырыптар

Аралық бақылау

Тестiлiк

Тапсырмалар, сәйкестендiру тапсырмалары

7-апта

5

1-7 тақырыптар

Аралық бақылау

Комплекстi тапсырмалар орындау, бақылау жұмысы5 – апта58-15 тақырыптарАғымдық бақылауға 50 балл берiледi (25 балл бiрiншi аттестация және 25 балл екiншi аттестация). Бұл баллдарды 15 семинар сабағы мен 15 студенттердiң оқытушылардың басшылығымен жүргiзетiн өз бетiнше жасайтын жұмыстары барысында жинақтау мүмкiндiгi бар. Олардың 14 сабағы бiрiншi аттестацияға дейiн өткiзiледi (7 апта бойы), ал 16 сабағы екiншi аттестацияға дейiн өтiледi (8 апта бойы). Осы уақыттар аралығында студенттер барлығ 50 балл жинақтаулары қажет. (Әр сабақта – 1,56 балл).

3.Орындалатын тапсырмалардың түрлерiне қарай баллдарды бөлу:

Сабақ түрлерi:

-семинар сабақтарындағы жауаптар мен ОЖ СӨЖ - өте жақсы. - 1 балл

жақсы - 0,7 балл

қанағат. - 0,5 балл

қанағат-сыз. – минус 0,5 балл

- лекция қатысы (конспектілеген жағдайда) – 0,2 балл.

- қосымшалар – 0,3-0,5 балл;

- баяндамалар дайындау –1,5 балл;

- реферат жазу – 1 балл;

- жедел бақылау жұмысы – 0,3 балл;

- үйде орындалатын тапсырмалар - 0,3 балл;

- сөздiк жасау - 0,2 балл;

- сөзжұмбақтар құрастыру - 0,3 балл;

- бақылау жұмысы – 0,3 балл;

- БАҚ, арнайы әдебиетпен жұмыс - 0,2 балл;

- студенттiк ғылыми конференцияға дайындық - 1 балл.

- аудиториялық сабаққа себепсіз қатыспағандар – 0,5 балл шегеріледі.

Студенттер орындаған жұмыстар бойынша есеп - семинар сабақтарында немесе ОЖ СӨЖ сабақтарында берiледi (сабақ кестесiне сай).

4.Аралық бақылау оқытушының қалауымен тест, жазбаша,пiкiрлесу, белгiлi бiр тақырыптардың ұғымдарымен жұмыс жасау түрлерiнде өткiзiледi.

Емтихан нәтижелерi бойынша рейтингтiк баллдарды бөлу:

Студенттер жауаптарының бағалануы %

Баллдары

Бағалары

90-100

37-40

5 (өте жақсы )

75-89

31-36

4 (жақсы )

50-74

20-30

3 (қанағат.)

0-49

0-19

2(қанағаттан – сыз)«Археология» пәнi бойынша қорытынды баға:

Студенттердiң рейтингтiк

жалпы балдары

Бағалары

90-100

5 (өте жақсы )

75-89

4 (жақсы )

50-74

3 (қанақат.)

0-49

2 (қанағат.-сыз)


Бағалау жүйесінде әріптік таңбаларды қолдану:

Баллдар(%)

Бағаның әріптік жүйесі

Баллдың

сандық

баламасы

Баға

95-100

90-94

А

А-

4.0 3.67

Өте жақсы

85-89

80-84

75-79

В+

в

в-

3.33

3.0

2.67

Жақсы

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

с+

с

с-

2.33

2.0

1.67

1.33

1.0

Қанағаттанарлық

0-49

Ғ

0

Қанагаттанарлықсыз9. Курстың саясаты:

- Сабаққа кешікпей қатысу.

- Сабақ үстінде сағыз шайнауға болмайды.

-Сабақ үстінде газет-журнал оқымау.

-Сабақ үстінде айнаға қарамау. (қыз балалар)

-Сабақ үстінде артық сөйлемеу.

-Сабақ үстінде ұялы телефонды сөндіру.

-Сабаққа тиісті киіммен келу.

-Қалдырған сабақ тапсырмаларының қарызын өтеу.(сабақтан тыс уақытта)

-Берілген тапсырма орындалмаса, қорытынды балыңыз кемиді.

-Оқу процесіне белсенді қатысу.

-Курстастарыңа, оқытушыға іззетті, ашық бол.

-Бағалау саясаты обьективтік принциптерді икемді жоғары саралауда негізделеді.

-Әрбір сабаққа міндетті дайындық:

-Берілген тапсырмаларды оқып меңгеру.

-Барлық тапсырмалар уақытылы қойылған мерзімінде орындалуға тиіс.

-Сабақты жіберген жағдайда барлық өтілген тапсырмаларды орындауға жауаптысыз.

-Егерде жіберілген сағаттар саны дәлелсіз болса (ауырмасаңыз немесе басқа да дәлелді себептердің анықтамасы болмаса) кредит сағат санының курс бойынша екі есеге артса, біз сізді курстан қалдырамыз.

-Сіз барлық топтың оқуына септігіңізді тигізуге тиістісіз.

-Сіз өзіңіздің оқуыңызға ден қойып жақсы білім алуға талапты болуға тиістісіз.

Оқу жылы барысында өзіңізге тиісті міндеттерді орындауға жауапкершілікпен қарауға тиістісіз.

-Оқу процесіне сіздің тек келіп кетуіңіз емес, сапалы қатынасыңыз маңызды екенін естен шығармаңыз.


Курстың құрамдас бөліктері және оны игерудегі негізгі талаптар. Сіздер пәнді белсенді және ынтызарлықпен оқып, үйренулеріңіз керек. Әрбір негізгі тақырыптардың материалдары күні бұрын үлестірілді. Сіздер сол материалдармен және тақырып бойынша негізгі оқулықтың материалдарымен танысып, оқып келуге тиістісіздер. Оқу сабақтарында тақырып бойынша білімгерлер тарапынан сұрақ қою, жауап айтып, пікірталасқа қатысу керек. Осы тұрғыда сіздердің оқығандарыңыздан түсінгендеріңізді, оқулықпен жұмыс істегендегі ойтүсініктеріңізді жазбаша, ауызша немесе тест сұрақтары бойынша алдын-ала ескерту жасамай-ақ тексеріп, оның нәтижесі қорытынды бағаға қосылады. Ол тақырыптар оқу сабақтарының кестесінде көрсетіледі.

Сонымен қатар оқулық пен тақырыптық материалдарды тек тапсырманы орындаған кезде ғана емес, семестр аяқталғанға дейін үзбей оқып жүру керек. Сондай-ақ әрбір сабаққа мұқият дайындалу қажет. Сіздің сабақтардан қалмауыңыз, сабақтарға жақсы дайындалуыңыз, белсенділік танытуыңыз, тапсырмаларды мерзімінде және сапалы орындауыңыз- қажетті балл алудың кепілі болып табылады.

Сіз екі аралық бақылаудан өтесіз. Аралық бақылау тек өткен материалдар негізінде жүргізіледі. Оқу процесінің соңында сіздер міндетті түрде емтихан тапсырасыздар. Кейбір кездері ескертпестен сізден ауызша немесе жазбаша жауап алынуы мүмкін. Ол жауаптарда бағаланып, қорытынды бағаға қосылады.

Аралық бақылау межелерінің уақыттары:

 1. ші аралық бақылау межесі- 7- ші апта

 2. ші аралық бақылау межесі- 14- шы апта

Айып баллдарын межелік бақылау алдында қосымша тапсырмалар алып жоюына мүмкіндік беріледі.

Мәтінге қосымша белгілер жасап кейбір қорытындылар жасау- бұл негізгі тақырыптарды игеруге шығармашылық ізденсіек шығармашылық ізденіске бағытталған жұмыс, сондықтан ондағы жасаған белгілеріңіз сіздің сол тақырыпта жұмыс істегеніңізді көрсетеді, кейіннен оларды тәрбие жұмысының жоспарын жасауда пайдалануыңыхзға болады.

Қорытынды бақылау- емтихан тест түрінде өткізіледі.

Барлық тапсырмалар уақытылы орныдалуы керек, мерзімнен өтіп кетекндер үшін төмендетілген балл қойылады. Өткізілген тапсырмалар сізді емтиханға кіру рұқсатымен қамсыздандырады. өтетін материалдар туралы сұрақ қойып және сол туралы әңгіме сөз құру үшін барлық сабақтарға дайындалып келулеріңіз керек. Осы тұрғыда да сіз балл жинайтындығыңызды естен шығармаңыз.


Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты

Тарих және өнер факультеті

Қазақстан тарихы кафедрасы


«Археология» пәнінен

Көмекші демонстрациялық материял


Қостанай, 2009.


Археологиядан карталар


 1. Каменный и бронзовый век на территории Казахстана (2 штуки)

 2. Первые государственные образования (канглы, усуни, хунны)

 3. Расселение сакских племен в Казахстане в I тыс. до н.э.

 4. Государство канглы и усуней в III тыс. до н.э.

 5. Оңтүстік Қазақстан және Жетісудағы ортағасырлық қалалар мен Ұлы Жібек жолының картасы

 6. Қостанай облысы.Қазақстан тарихынан деректі фильмдер.

217 кабинатте және қазақстан тарихы кафедрасында.


 1. «Сакская культура»

 2. «Куль-Тегин (феномен тюркской культуры)»

 3. «Древние курганы Казахстана»

 4. «Археология. Казахский принц» в 2 частях

 5. «Кочевник» - Продолж.

Аудиозапис.

 1. Қазақстан Республикасының гимніҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты

Тарих және өнер факультеті

Қазақстан тарихы кафедрасы


«Археология» пәнінен

Оқытушының басшылығымен өтетін студенттердің өз бетімен істейтін жұмыстары


Қостанай, 2009.


Оқытушының басшылығымен өтетін студенттердің өзбетімен істейтін жұмыстары


Тақырыбы: Палеолит дәуірі.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Похожие:

«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы iconМ. Э. Магзумова студенттерді оқыту бағдарламасы
Силлабус Математикалық үлгілеу және компьютерлік технологиялар кафедрасының Ассемблер пәні бойынша «Ақпараттық жүйелер» мамандығына...
«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы iconМ. Э. Магзумова студенттерді оқыту бағдарламасы
Силлабус «Информатика» мамандығына арналған Информатиканың теориялық негіздері пәні бойынша мемлекеттік стандарттың типтік бағдарламасы...
«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы icon«Машина жасау» мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған «Теориялық механика» пәні бойынша пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
В050712 «Машина жасау» мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған
«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы icon050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығына арналған
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығына арналған «Ақпараттық қауіпсіздік негіздері» пәнінің оқу бағдарламасы...
«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы iconПрограммалау пәннің атауы 050602 –Информатика мамандығы
Силлабус Математикалық үлгілеу және компьютерлік технологиялар кафедрасының Жүйелік программалау пәні бойынша «Информатика» мамандығына...
«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы iconПатологиялық анатомия кафедрасы
Силлабус Қазақстан Республикасының 2009 жылғы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес құрастырылған. 5В110400...
«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы iconҚар мту жексенбілік кеңес беру тыңдаушылары үшін математика пәні бойынша оқу сабақтарының 2010-2011 ОҚу жылына арналған тақырыптық жоспары
Математика пәні бойынша оқу сабақтарының 2010-2011 ОҚу жылына арналған тақырыптық жоспары
«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы iconПән бойынша оқу бағдарламасы
«Аспап жасау» мамандығының күндізгі оқу түрі бойынша оқитын студенттерге арналған
«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы iconОқу түрі күндізгі Кредиттер саны 3 Курс 3 Семестр 6 Барлық сағат саны 135 Аудиториялық сағаттар саны 48
Ақпараттық жүйелер мамандығына арналған «Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау» пәнінің оқу бағдарламасы (Syllabus) типтік...
«Археология» пәні бойынша 15114 «тарих» мамандығына арналған үздіксіз Қолданыстағы оқу бағдарламасы iconАлматы 2012
«Философия» мамандығына түсушілерге арналған мамандық бойынша магистратураға түсу емтиханының бағдарламасы
Разместите кнопку на своём сайте:
kaz.docdat.com


База данных защищена авторским правом ©kaz.docdat.com 2013
обратиться к администрации
kaz.docdat.com
Главная страница