«Машина жасау» мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған «Теориялық механика» пәні бойынша пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Скачать 344.65 Kb.
Название«Машина жасау» мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған «Теориялық механика» пәні бойынша пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
страница1/4
Дата конвертации15.02.2016
Размер344.65 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus)

титулдық парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Металлургия, машинажасау және көлік факультеті


«Механика және мұнайгаз ісі» кафедрасы


5В050712 «Машина жасау» мамандық студенттеріне арналған


Теориялық механика пәні бойынша


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Павлодар


Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

ММжКФ деканы

__________Т.Т. Тоқтағанов

201_ж. «___»____________Құрастырушы: т.ғ.к., профессор М. Қ. Алтыбасаров _______________


«Механика және мұнайгаз ісі» кафедрасы


5В050712 «Машина жасау» мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған


«Теориялық механика» пәні бойынша


пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


20__ж. «__» ________ кафедра отырысында ұсынылған №___ хаттама.


Кафедра меңгерушісі _______ Ә. Х. Мустафин 20___ж. «___» _________


ММжКФ оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20___ж. «___» __________ №___ хаттама


ОӘК төрағасы __________ Ж. Е. Ахметов 20___ж. «___» _________


КЕЛІСІЛДІ

«Машина жасау»

кафедрасының меңгерушісі____________ И. А.Шумейко


Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

А.Ж.Т. Алтыбасаров Мейрам Курманович

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі т.ғ.к., профессор

«Механика және мұнайгаз ісі» кафедрасы Б-1 корпусында (ак.Чокин 139 к-сі), Б-215 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 673633 (+1203).


Пән туралы мәліметтер

Пән үшінші семестре 15 апта ұзақтықпең беріледі. Пәнінең жалпы көлемі 180 сағат.


Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СРСП

3

4

60

30

30


120

60

Емтихан


Пәннің мақсаты және тапсырмасы

Пәнді оқыту мақсаты

Теориялық механика ғылымның күнделікті табиғаттың құбылыстарын және техникада байкауға болатын, қозғалыстың ең қарапайым түрі механикалық козгалыстын жалпы зандылықтарын зерттейтін саласы. Сондықтан теориялық механиканың корытындылары табиғаттанудың және техниканың көптеген салаларында қолданылады. Ол жалпы инженерлік пәндердін ғылыми негізі, мысалы, машиналар мен механизмдер теориясы, материалдар кедергісі, гидравлика және т.б.

Пән оқытудын алдына қойылатын мақсаттар: студенттердің механикалық қозгалысқа жататын көптеген құбылыстарга қатысты түсініктерін қалылтастыру; механиқалық қозгалысты негізгі заңдарын игеру.


Пәннің міндеттері: Теориялық механиканы оқығаннан кейін, студент:

  • материялық нүкте, абсолют қатты дене, механикалық жүйе, қатты дененің козғалыстары мен тепе-тендік шарттары, қатты дененің козгалыстарын турлендіру тәсілдері, динамиканың жалпы теоремалары туралы хабардар болуы керек;

  • механиканың негізгі ұғымдары мен аксиомаларын, күштер жүйелерінің түрлендіру тәсілдерін, қатты дененің тепе-теңдік шарттарын, нүктеніц қозғалысын беру және оның жылдамдығы мен үдеуін табу әдістерін, қатты дене козғалысының негізгі түрлерін, нүктенің күрделі қозғалысын, материалык нүкте динамикасының негізгі мәселелерін, механикалық жүйе динамикасының жалпы теоремаларын білуге міндетті;

  • табигаттағы құбылыстарды схемалык түрде қарастырып, нақты есепті абстракты механикалық түрге келтіріп, оған сәйкес математикалық тәсілдерді қолданып, инженерлік есептерді шешетін болу керек

  • есепке алу мен есеп беруді жоспарлауды жетік білуі керек.


Пререквизиттер

Теориялық механиканың оқу базасы математика, физика, инженерлік графика пәндері табылады.

Тақырыптық жоспар


п⁄п

Таќырыбының атаулары

Сағат саны

Дәріс

Жат.

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Кіріспе

0,5

0

1

2

Статика. Статиканың аксиомалары. Байланыстар реaкциялары.

1

0

2

3

Түйіскен күштер жүйесі

0,5

2

2

4

Күш моментінің теориясы. Қос күштер

1

0

3

5

Кез келген күштер жүйесін берілген центрге келтіру

1

0

5

6

Жазық күштер жүйесінің тепе-теңдігі

0,5

3

8

7

Кеңістіктегі күштер жүйесінің тепе-теңдігі

0,5

2

5

8

Үйкеліс күштері

0

0

2

9

Кез келген күштер жүйесін берілген центрге келтіргенде дербес жағдайлар

0

0

4

10

Ауырлық центрі

0

0

3
Статикадан бәрі

5

7

35

11

Кинематика.Нүкте кинематикасы. Нүкте қозғалыстарының берілу түрлері

0,5

0

0

12

Қозғалысы векторлық және координаталық түрде берілген нүктенің жылдамдығын және үдеуін анықтау

2

1

2

13

Нүктенің үдеу векторын жанама және нормаль үдеулерге жіктеу Нүкте қозғалыстарын классификацилау

2

2

2

14

Қатты дененің кинематикасы. Ілгерілемелі қозғалыс

0,5

0

0

15

Айналмалы қозғалыс. Айналмалы қозғалыстағы дене нүктесінің жылдамдығы және үдеуі

1

2

3

16

Дененің жазық-параллель (жазық) қозғалысы. Жазық қозғалыстағы дене нүктесінің жылдамдық және үдеу векторлары


1


1


2

17

Жылдамдықтар лездік центрі. Жазық қозғалыстағы дене нүктесінің жыдамдығын және үдеуін табу

3

4

12

18

Дененің сфералық және еркін қозғалыстары

0

0

4

19

Нүктенің күрделі қозғалысы

2

2

5

20

Дененің күрделі қозғалысы. Редукторды есептеу.

0,5

1

2
Кинематикадан бәрі

12,5

13

32

21

Нүктенің динамикасы. Нүкте қозғалысының дифференциалдық теңдеулері.


2


2


2

22

Материалық нүктелер жүйесінің динамикасы. Жүйенің массалар центрі. Сыртқы және ішкі күштер.


0,5


0


4

23

Дененің кинетикалық энергиясы.Денеге түскен күштің жұмысы.


2


1


2

24

Кинетикалық энергияның өзгеруі туралы теорема.

1

2

11

25

Қозғалу мөлшерінің өзгеруі туралы теорема. Жүйенің массалар центрінің қозғалысы туралы теорема.


1


1


3

26

Қозғалу мөлшері моментінің өзгеруі туралы теорема. Айналмалы қозғалыстағы дененің динамикасы.


1


2


4

27

Даламбер принципі.Инерция күштері. Кинетостатика иеңдеулері.


3


3


6
Динамикадан бәрі

10,5

11

32
Студенттердің өз бетімен игеретін тақырыптары

0

0

21
Барлығы:

30

30

120
  1   2   3   4

Похожие:

«Машина жасау» мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған «Теориялық механика» пәні бойынша пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) iconПән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
...
«Машина жасау» мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған «Теориялық механика» пәні бойынша пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) iconПән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Күндізгі оқу формасында оқитын 5В060400 «Физика» мамандығының студенттеріне арналған «Оптика»
«Машина жасау» мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған «Теориялық механика» пәні бойынша пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) iconПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus)
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының студенттеріне арналған
«Машина жасау» мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған «Теориялық механика» пәні бойынша пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Барлық мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған «Қазақстан тарихы» пәні бойынша
«Машина жасау» мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған «Теориялық механика» пәні бойынша пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) iconПән бойынша оқу бағдарламасы
«Аспап жасау» мамандығының күндізгі оқу түрі бойынша оқитын студенттерге арналған
«Машина жасау» мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған «Теориялық механика» пәні бойынша пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) iconМеталл кескіш станоктар пәні бойынша №2 тәжірибелік сабақты орындау үшін арналған әдістемелік нұсқаулық Павлодар Кереку 2009
Машина жасау және 050732 – Стандарттау, метрология мен сертификаттау мамандықтарының студенттеріне «Металл кескіш станоктар» пәні...
«Машина жасау» мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған «Теориялық механика» пәні бойынша пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) iconМеталл кескіш станоктар пәні бойынша №1 тәжірибелік сабақты орындау үшін арналған әдістемелік нұсқаулық Павлодар Кереку 2009
Машина жасау және 050732 – Стандарттау, метрология мен сертификаттау мамандықтарының студенттеріне «Металл кескіш станоктар» пәні...
«Машина жасау» мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған «Теориялық механика» пәні бойынша пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) icon1 Пәннің мақсаты мен міндеті, оқу процесінде алатын орны
«Шығыс әдебиетінің тарихы» пәні бойынша 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған пәнді оқыту бойынша
«Машина жасау» мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған «Теориялық механика» пәні бойынша пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) iconҚолы) (аты-жөні) келісілді
«Шешендік өнер» пәні бойынша 050205 «Филология: қазақ филологиясы» мамандығының студенттеріне арналған пәнді оқыту бойынша
«Машина жасау» мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған «Теориялық механика» пәні бойынша пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) iconПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Разместите кнопку на своём сайте:
kaz.docdat.com


База данных защищена авторским правом ©kaz.docdat.com 2013
обратиться к администрации
kaz.docdat.com
Главная страница