М. Э. Магзумова студенттерді оқыту бағдарламасы
Скачать 314.75 Kb.
НазваниеМ. Э. Магзумова студенттерді оқыту бағдарламасы
страница1/3
Дата конвертации23.02.2016
Размер314.75 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

С. АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


«Бекітілді»

Факультеттің әдістемелік

кеңесі отырысында

Хаттама №_ «_»________2007ж.

Төрайымы_________________

М.Э.Магзумова


СТУДЕНТТЕРДІ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Информатиканың теориялық негіздері

пәннің атауы

050111 –Информатика мамандығы

(шифр, мамандық атауы)

оқыту түрі күндізгі

(күндізгі, сырттай)


Барлығы 3 кредит

Курс 1

Семестр 1,2

Дәріс 45 сағат

Семинар _____ сағат

Зертханалық ___ сағат

Ағымдық бақылау саны 4

СӨЖО(аудиторлық) сағат 45

СӨЖ сағат 45
Барлық аудиторлық сағат саны 45
Барлық аудиторлық емес сағат саны
Барлық сағат саны 135


Өскемен, 2007

Силлабус «Информатика» мамандығына арналған Информатиканың теориялық негіздері пәні бойынша мемлекеттік стандарттың типтік бағдарламасы негізінде жасалды.

/құжат қайда және кіммен берілді/


МҮжКТ кафедра отырысында қаралды және ұсынылды.


«___» ________ 2007ж . Хаттама № ____


Кафедра меңгерушісі____________________Ж.З.Жантасова


2. Пәннің аты және коды: Информатиканың теориялық негіздері, TOI 1205.

3. Оқытушы жөнінде мәлімет: Тлебалдинова Айжан Солтангалиевна, МҮжКТ кафедрасының оқытушысы, жұмыс өтілі 3 жыл, жұмыс орны ММжКТ кафедрасы, 209 аудитория.

4. Байланысу ақпараты: дүйсенбі сағ. 14.00-18.00, жұма сағ. 14.00-18.00, уақыты және қызметтік телефон: 47-78-44, электрондық мекен-жай: a_tlebaldinova@mail.ru.

5. Несие саны – 3.

6. Мерзімі: курсты оқу жылы - 2007 жыл, 1 семестр (2 кредит) және 2008 жыл, 2 семестр (1 кредит).

7. Пәннің мақсаты мен міндеті

Пәнді оқытудың мақсаты: «Информатика» мамандығы студенттеріне информатиканың теориялық негіздерін және оқу-тәрбие үрдісін ақпараттандыру технологияларын беру, компьютердің көмегімен есеп шығару барысында ойлаудың алгоритмдік стилін қалыптастыру.

Мамандыққа байланысты курс міндеттері: студенттерде алгоритмдеу және бағдарламалаудың негізгі түсініктері, алгоритмдер құрылымы мен мәліметтер құрылымдары, алгоритмдерді құру әдістері мен беру құралдары, алгоритмдерді талдау және олардың есептеу күрделілігі, бағдарламаларды құру әдістері мен технологиялары және олардың жүзеге асуы, мәліметтерді сұрыптау және іздеу есептерінің әртүрлі алгоритмдері туралы білімдерді қалыптастыру; студенттерді есептердің тиімді алгоритмдерін және олардың бағдарламаларын құрудың практикалық дағдыларына және іскерліктеріне үйрету; жалпы теориялық заңдылықтар мен ұстанымдарды кез келген пәндік облыстағы есептерді шешуде практикалық қолдану үшін жүйелендіру.

8. Курсқа сипаттама.

Информатиканың теориялық негіздерін және оқу-тәрбие үрдісін ақпараттандыру технологияларын беру арқылы және компьютердің көмегімен есеп шығару барысында ойлаудың алгоритмдік стилін қалыптастыру арқылы студенттерде алгоритмдеу және бағдарламалаудың негізгі түсініктері, алгоритмдер құрылымы мен мәліметтер құрылымдары, алгоритмдерді құру әдістері мен беру құралдары, алгоритмдерді талдау және олардың есептеу күрделілігі, бағдарламаларды құру әдістері мен технологиялары және олардың жүзеге асуы, мәліметтерді сұрыптау және іздеу есептерінің әртүрлі алгоритмдері туралы білімдерді қалыптастыру.

9. Пререквизиттер: - оқып үйренетін пәнді игеру үшін студенттердің Информатика пәні бойынша алған білім және дағдылары қажет.

Постреквизиттер: - қазіргі компьютерлік технологиялар, операциялық жүйелер және сервистік бағдарламалар, бағдарламалау технологиялары және алгоритмдеу, бағдарламалау тілдері және т.б.

10. Курстың мазмұны. Ақпарат ұғымы. Ақпараттық үрдістер. Ақпаратты көрсетудің дискреттік және үзіліссіз формалары. Ақпарат мөлшері және өлшеу бірліктері. ЭЕМ – ақпаратты өңдеудің әмбебап құралы. Алгоритм ұғымы және оның негізгі қасиеттері. Алгоритмдерді орындаушы. Алгоритмдерді беру тәсілдері. Рекурсия және итерация. Алгоритм күрделілігі ұғымы. Алгоритмнің асимптотикалық күрделілігі. Нақты орындалатын алгоритмдер. Полиномиалдық алгоритмдер. Полиномиалдық және нақты орындалатын алгоритмдер кластарының сәйкес келуі. Тиімді алгоритмдерді құрудың негізгі әдістері (теңестіру әдісі, динамикалық бағдарламалау, мәліметтерді көрсетудің өзгеруі). Толық іздеу. Есептің күрделілігі. Жоғарғы және төменгі бағалар. Қиын есеп түсінігі. Үлгілеу - ғылыми танымның негізгі әдісі. Үлгілердің түрлері. ЭЕМ-нің дискреттік мінездемесі. Граф және тордағы тиімділеу алгоритмдері. Қиын есептің апроксимициялануы.

11. Сабақтың түрлері бойынша тақырыбы, аптасы көрсетіліп, сағаттарға бөлінген тақырыптық –күнтізбелік жоспар.

11.1 Дәрістер (1 семестр ):

Модульдің атауы және шифрі

Дәрістер№

Оқып үйренетін сұрақтар атауы

Сағат саны

Апталық жүктеме

Әдебиет№

Ескерту

1

2

3

4

5

6

7

МОДУЛЬ 1

Информатиканың теориялық негіздері

1


Ақпарат ұғымы. Ақпараттық үрдістер. Курс мақсаты мен міндеттері. Информатика және ақпарат. Ақпарат қасиеттері. Ақпараттық үрдіс түсінігі мен құрылымы.

2

1


1-7

АКТ, ЭЕМ қолдану

2

Ақпаратты көрсету пішімдері. Ақпаратты көрсетудің дискретті және үзіліссіз формалары. Ақпарат мөлшері мен өлшеу бірліктері. ЭЕМ– ақпаратты өңдеудің әмбебап құралы. Санау жүйесі. Сандық және символдық ақпараттарды көрсету тәсілдері.

2

2

1-7

АКТ, ЭЕМ қолдану

3

Алгоритмдер теориясына кіріспе. Алгоритмнің интуитивті ұғымы. Алгоритмдер қасиеті. Алгоритмді орындаушы және орындаушы коман-далар жүйесі туралы түсінік. Алгоритм ұғымын анықтау. Алгоритм ұғымын қалыптастыру.

2

3

1-7
4

Алгоритмдерді құру және беру тәсілдері. Алгоритмдерді жазу құралдары. Алгоритмдер құрылымы. Алгоритмнің базалық басқару құры-лымдары. Алгоритмдерді құру әдістері.

2

4

1-7
5

Бағдарламалар құру технологиясы және оларды жүзеге асыру. ЭЕМ-да есеп шығару кезеңдері. Есептің қойылуы және алгоритмнің құрылуы. Бағдарламаның құрылуы (БҚ): Бағдарламаның өмірлік айналымы, бағдарламаның құрылу кезеңдері. Бағдарламаның верификациялануы.

2

5

1-7
6


Бағдарламалау әдістемелігі. Бағдарламалау парадигмалары. Құрылымдық бағдарламалау: мо-дульділік, функционалдық декомпозиция және т.б. Жобалау әдістемелері: төменнен жоғары қарай және жоғарыдан төмен қарай. БҚ жобалау үлгілері мен құралдары.

2

6


1-7
7

Алгоритмдерді талдау және күрделілігін бағалау. Алгоритм тиімділігі және дұрыстығы. Ал-горитм күрделілігін талдау. Есептеу күрделілігі ұғымы (уақыт және жадқа байланысты) және оны алгоритмдерді талдауда қолдану. Күрделі-лік кластары (P және NP), жоғарғы, орта және төменгі бағалаулар. Шешілетін және шешілмей-тін есептер.

4

7,8

1-7

ЭЕМ қолдану

Іздеу алгоритмдері

8Мәліметтер құрылымдары және олардың ұйымдастырылуы. Мәліметтер ұғымы және мә-ліметтер құрылымдары. Мәліметтер типі кон-цепциясы. Қарапайым және күрделі мәліметтер құрылымдары (массив, жазбалар, кезектер, стек, жиындар, файл, ағаштар және т.б.). Сызықты және сызықты емес құрылымдар. Мәліметтердің статистикалық және динамикалық құрылымда-ры. Мәліметтерді ұйымдастыру типтері.

6

9,10,111-7

ЭЕМ қолдану

9Арифметика алгоритмдері, көпмүшеліктерді есептеу. Функция мәнін есептеу. Берілген тізбек элементтерімен операциялар орындау. Көбейт-кіштерге жіктеу және қойылған шарттарды қа-нағаттандаратын сандарды анықтау.

4

12,131-7

ЭЕМ қолдану

10

Сұрыптау алгоритмдері. Массивтерді сұрыптау (ішкі сұрыптау). Сұрыптаудың қарапайым әдістері: кірулер бойынша сұрыптау, таңдау бойынша сұрыптау, алмасу бойынша сұрыптау. Сұрыптаудың жетілдірілген қарапайым әдістері: кемімелі өсімшелі кіру бойынша сұрыптау (Шелл сұрыптауы), ағаш көмегімен сұрыптау (пирамидалық сұрыптау), бөліктеу арқылы сұ-рыптау (жылдам сұрыптау). Массивтерді сұрыптау әдістерін салыстыру.

4

14,15

1-7

ЭЕМ қолдану

Барлығы
30Дәрістер (2 семестр ):


Модульдің атауы және шифрі

Дәрістер№

Оқып үйренетін сұрақтар атауы

Сағат саны

Апталық жүктеме

Әдебиет№

Ескерту

1

2

3

4

5

6

7

МОДУЛЬ 1

Сұрыптау алгоритмдері.

1

Сұрыптау алгоритмдері. Ағаш көмегімен сұрыптау (пирамидалық сұрыптау), бөліктеу арқылы сұ-рыптау (жылдам сұрыптау). Массивтерді сұрыптау әдістерін салыстыру.

2

1,2

1-7

ЭЕМ қолдану

2

Іздеу алгоритмдері. Сызықты іздеу.

2

3,4

1-7
3

Кедергіні қолдана отырып сызықты іздеу.

2

5,6

1-7
4

Қақ бөлу бойынша іздеу (бинарлы іздеу).

1

7

1-7
Хештау

МОДУЛЬ 2

5

Рекурсиялар, рекурренттіктер және итерациялар. Рекурсивті алго-ритмдер мысалдары. Рекурсивті алгоритмдер. Итерациялар.

2

8,9

1-7

ЭЕМ қолдану

6

Хештау. Хеш-функциялар мен хеш-кестелер.

2

10,11

1-7
7

Сызықтық хештау.

2

12,13

1-7
8

Квадраттық хештау. Екілік хештау.

2

14,15

1-7

ЭЕМ қолдану
Барлығы

1512 Сабаққа дайындалу үшін материалды оқып үйрену кестесі

12.1 Студенттердің өзбетімен жұмыс кестесі: (1 семестр)


№ п/п


Сабақтардың тақырыптары

СОӨЖ тапсырма

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

Ұсынылған әдебиеттер (бб.)

Бақылау түрі

Өткізу мерзімі

Жоғ. балл

Модуль 1

1


Ақпарат ұғымы. Ақпараттық үрдістер.

Информатика және ақпарат. Ақпараттың қасиеттері. Ақпараттық үрдіс ұғымы және құрылымдары тақырыптарына дайындалу

Информатиканың пәні мен міндеттері,

информатиканың құрылымы,

информатиканың негізгі ұғымдары,

ақпаратты өңдеу үрдістері мен ерекшеліктері.

1, 5, 8, 9

Ауызша сұрау

2 апта

1

2

Ақпараттарды көрсету формалары.

Келесі екілік сандарды ондық жүйеде көрсетіңдер: 1001012 0110112 1100102. 2) Екілік сандарды сегіздік және он алтылық жүйеде көрсетіңдер: 101 110 100 0102 = ?8 101 110, 01112 = ?8 10111,1012 = ?16. 9) Сандарды екілік жүйеге көшіріңдер: 1738 12,358 2A93C16 128BF16. 10) Ондық сандарды екілік жүйеге көшіріңдер: 21 173 0,375 0,625 13,5 105,875. 11) Ондық сандарды сегіздік жүйеге көшіріңдер: 21 173 0,375 0,625 13,5 105,875.

Санау жүйелері. Сандық және символдық ақпараттарды көрсету тәсілдері, сандық ақпаратты кодтау (тура, кері, қосымша кодтар).


2, 3, 4, 7

Берілген есептерді тексеру

4 апта

1

3

Алгоритмдер теориясына кіріспе.

Алгоритмнің интуитивті ұғымы. Алгоритмдер қасиеттері. Алгоритмді орындаушы және команданы орындаушы туралы ұғым. Алгоритм ұғымын анықтау. Алгоритм ұғымын формальдау тақырыптарына дайындалу

Алгоритм және алгоритмдеудің негізгі түсініктерін қалыптастыру


1, 5, 12, 20

Ауызша сұрау

5-6 апта

2

4

Алгортмдерді беру тәсілдері және алгортмдерді құру әдістері.

Есепті шешу алгоритмдерін құру керек:

1)Функцияларды табуляциялау (Циклдің әртүрін қолданыңыз);

2) Математикалық өрнектер мәнін есептеу;

3) Функция мәнін есептеу


Алгоритмдерді жазу құралдары, алгоритмдер құрылымы, алгоритмдердің базалық басқару құрылымдары, алгоритмдерді құру әдістері.


1, 2, 4, 5, 10, 12, 20.

Есептерге құрылған алгоритмдерін тексеру

7 апта

2

5

Бағдарлама құру технологиялары және оларды жүзеге асыру.

Жоғарыда келтірілген алгоритмдерді Паскаль бағдарламалау тілдерінде жүзеге асыру.


Бағдарламалу негіздерін қалыптастыру

1, 4, 5, 10, 14.

Программа кодын тексеру

8 апта

3

6

Бағдарламалау әдістемелері.


Бағдарламалау парадигмалары. Құрылымдық бағдарламалау: модульдік, функционалдық декомпозиция және т.с.с. Жобалау әдістемелері Бағдарлама құру әдістемелері қандай сатылардан өтті, қалай дамыды? Тақырыптары бойынша дайындалу

ЭЕМ программалық жасақтамасы, жүйелік программалық жасақтама,

файлдар және файлдық жүйе,

MS-DOS операциялық жүйесі, Windows

операциялық жүйесі,

сервистік программалық құралдар.

1, 2, 4, 5, 8, 14,15,19.

Ауызша сұрау

9 апта

4

7

Алгоритмдер күрделілігін талдау және бағалау.

«Алгоритмдер күрделілігін талдау және бағалау» тақырыбына байланысты реферат дайындау

Алгоритм тиімділігі және дұрыстығы. Алгоритм күрделілігін талдау. Есептеу күрделілігі ұғымы (уақыт және жад бойынша) және оны алгоритмдерді талдауда қолдану. Күрделілік кластары (P және NP), жоғарғы, ортанғы және төменгі бағалаулар. Шешілетін және шешілмейтін есептер.

1, 2, 4, 5, 13, 15, 19.

Реферат қорғау, конспект тексеру

10 апта

3+0,5

8

Мәліметтер құрылымдары және олардың ұйымдастырылуы.

Төмендегі есептерді шығару: [9] беті.163 (2деңгей), беті.299(3деңгей)

Матрицалар мен массивтермен жұмыс жасау дағыдаларын қалыптастыру

1, 4, 5, 13, 20

Программа кодын тексеру

11 апта

3

9

Арифметика алгоритмдері, көпмүшеліктерді есептеу.

Берілген функциялардың мәндерін есептеңдер

Көпмүшеліктердің мәнін есетеуге арналған программа құру

1, 4, 5, 12, 20

Программа кодын тексеру

12 апта

2

10

Сұрыптау алгоритмдері. Массивтерді сұрыптау (ішкі сұрыптау).

Паскаль тілінде келесі алгоритм-дерге бағдарлама құрыңдар

1)сұрыптаудың қарапайым әдістері: алмасу, таңдау, кіру сұрыптаулары;

2)сұрыптаудың жетілдірілген қарапайым әдістері: Шелл сұрыптауы, ағаш көмегімен сұрыптау (пирамидалық сұрыптау), бөліктей отыра сұрыптау (жылдам сұрыптау).

Сұрыптау алгоритмдеріне арналған программа құру

1, 2, 4, 5, 7, 8 17

Программа кодын тексеру, конспект тексеру

13 апта

7+0,5

Барлығы:30

28+1

  1   2   3

Похожие:

М. Э. Магзумова студенттерді оқыту бағдарламасы iconМ. Э. Магзумова студенттерді оқыту бағдарламасы
Силлабус Математикалық үлгілеу және компьютерлік технологиялар кафедрасының Ассемблер пәні бойынша «Ақпараттық жүйелер» мамандығына...
М. Э. Магзумова студенттерді оқыту бағдарламасы iconСтуденттерді оқыту бағдарламасы
Силлабус Қазақстан мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты 2006 жылғы және оқу бағдарламасы негізінде жасалды
М. Э. Магзумова студенттерді оқыту бағдарламасы iconПән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
...
М. Э. Магзумова студенттерді оқыту бағдарламасы iconПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

М. Э. Магзумова студенттерді оқыту бағдарламасы iconПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

М. Э. Магзумова студенттерді оқыту бағдарламасы iconМеталлургия кафедрасы Пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

М. Э. Магзумова студенттерді оқыту бағдарламасы iconҚазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
Оқыту мақсаты: студенттерді негізгі психологиялық проблемаларды шешуге, адамның психикалық проблемаларын, психикалық процесстердің...
М. Э. Магзумова студенттерді оқыту бағдарламасы iconПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus)
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының студенттеріне арналған
М. Э. Магзумова студенттерді оқыту бағдарламасы iconТемербаева Жанна Амангелдиевна Студенттерді модульдік технология арқылы оқытудыҢ ұтымдылығы
Бұл беріліп отырған ғылыми еңбек Қазақстанның білімдендіру кеңістігінде бәсекелестікте жеңетін, жан-жақты дамыған жаңа форматтың...
М. Э. Магзумова студенттерді оқыту бағдарламасы iconПән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Күндізгі оқу формасында оқитын 5В060400 «Физика» мамандығының студенттеріне арналған «Оптика»
Разместите кнопку на своём сайте:
kaz.docdat.com


База данных защищена авторским правом ©kaz.docdat.com 2013
обратиться к администрации
kaz.docdat.com
Главная страница