Лекциялар 30 сағат
Скачать 495.1 Kb.
НазваниеЛекциялар 30 сағат
страница1/4
Дата конвертации24.02.2016
Размер495.1 Kb.
ТипЛекция
  1   2   3   4


Қазтұтынуодағы

Қарағанды экономикалық университетіБЕКІТІЛГЕН

Бірінші проректор – оқу-әдiстемелiк жұмыс бойынша проректоры, э.ғ.к., профессор Бугубаева Р.О.

____________________

«_____» _________2010 ж.

КЕЛICIЛДI

Жаңа технологиялар және қашықтықтан оқыту бойынша проректоры, п.ғ.д., профессор Ибышев Е.С.

____________________

«_____» _________2010 ж.
СИЛЛАБУС

бакалавриат


Пән: «ҚАЗІРГІ ЗАМАҢҒЫ ҚАҚТЫҒЫСТАР ЖӘНЕ ОНЫ РЕТТЕУДІҢ ТӘСІЛДЕРІ»

Мамандық: 050202 – «Халықаралық қатынастар»

Кафедра: Экономикалық теория және халықаралық экономика


Барлығы 3 несие (Көп еңбектік 135 сағат )


Лекциялар 30 сағат

Семинарлар 15 сағат

СӨЖ 45 сағат

СОӨЖ 45 сағат


Емтихан


КАРАГАНДЫ 2010

Үлгi 2


Құрастырушылар: тарих магистрі, оқытушы Сыздықбеков Е.С., 050202 – «Халықаралық қатынастар» мамандығының типтік оқу жоспарларының негізінде


Экономикалық теория және халықаралық экономиканың кафедрасының оқу-әдiстемелiк семинарының мәжiлiсінде қарап шыққан


« 10» маусым 2010 ж. Хаттама №10


Кафедра меңгерушісі: Жетпісбаева М.Қ.


Оқытушы туралы мәліметтер:

Сыздықбеков Е.С. тарих магистрі, оқытушы; экономикалық теория және халықаралық экономиканың кафедрасы.


Кеңсе: Қарағанды экономикалық университеті, экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасы, кабинет № 266

Тел: 44-16-34, ішкісі 142

Консультациялық сағаттар (office hour): ОСӨЖ-ның графигі бойынша

Уақыт: жұмыстар бекітілген кестеге сәйкес жүргізіледі.


Үлгi 3


Пәннiң мiнездемесi

Пәннiң сабақ беруiн мақсаты

Шешім қабылдау үрдістері және оларды саяси жетекшілер мен сыртқысаяси мекеме басшыларының жүзеге асыруын қарастыру да аса маңызды болып табылады. Сонымен бірге жиналған нақтылы деректерге теоретикалық тұрғыдан талдауға аса мән беріледі. Материалды беруде жүйелік, хронологиялық, жағрапиялық және маңызды мәселелік қағидалар пайдаланылған.

Көрсетілген мамандықтың типтік оқу жоспарының мақсаты мен міндеттерін ескере отырып, бұл бағдарлама студенттердің халықаралық қатынастар жүйесін және қазіргі сыртқысаяси мәселелерді толықтай түсінуін дамытуға көңіл бөледі.

Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiнiң жариялауы дүниелiк бiрлестiкке бiздің елiміздiң кiруiн бiлдiрдi. Өз сыртқы саяси функцияларының жүзеге асырулары үшiн егемендi республикаға халықаралық қатынастарға арналған мамандар керек. Олар халықаралық қатынастар тарихы білуі керек. Қазақстан Республикасы халықаралық аренаға шықты. Шетел елдерімен өзара әрекеттесуді оның саласы едәуір кеңіді.

Осы пәнді оқу барысында студенттер бұған дейін «Еуропа және Америка елдерінің тарихы», «Азия және Африка елдерінің тарихы», «Дипломатиялық және консулдық қызмет» пәнінен алған білімдеріне сүйенеді.

Курстың басты мақсаты: 050202-Халыќаралыќ ќатынастар мамандығының ІІ курс студенттерін қазіргі замаңғы қақтығыстардың тұжырымдары және теорияларымен таныстыру; қақтығыстардың тарихи негізі мен себептерін талдау; бұл мәселелерді түрлі теориялар мен методолгиялар шеңберінде талқылау; концепциялардың тарихи дамуын бағалау; «қырғи қабақ соғыс» кезеңінен кейінгі жылдардағы қақтығыстарды шешу, реттеудің соның ішінде этникалық және қлттық қақтығыстардың механизмі мен түрлерін талқылау.


Пәнді оқытудың міндеттері:

Курсты оқу шеңберінде студенттер білуі тиіс:

  • Халықаралық қатынастар және конфликтология саласындағы қазіргі замаңғы зерттеулердің категориалдық аппаратын игеру;

  • Қазіргі кезеңдегі қақтығыстар мәселесі бойынша халықаралық қатынастар теориялары мен концепцияларын білу;

  • Қазіргі замаңғы саяси жағдай талдай білу;

  • Қазіргі замаңғы қақтығыстар дамуына болжа және талдау жасай білу;

  • ҚР халықаралық статусы мен қлттық мүдделерін түсіну.


Пререквизиттер:

«Қазіргі замаңғы қақтығыстар және оны реттеудің тәсілдері» - міндетті компоненттің негізгі пәнін меңгеру үшін студент келесілерді меңгеруі керек:

- курстың жекелеген тақырыптарын зерттеу барысында деректердің жаңа көздерін пайдалана білуі керек;

- әлемдік мәселелерді (экология, қауіпсіздік т.б.) шешудегі жетекші халықаралық ұйымдардың рөлдерін болжай білуі керек;

- аталған курсты оқу барысында халықаралық қатынастар тарихы, халықаралық қатынастардың теориясы т.б. пәндерді оқуда алған білімдерін қолдана білуі тиіс;

- курсты оқу барысында алған білімдерін әлемдік тарихтың іргелі курстарын оқуда пайдалана білуі керек;

- Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы;

- Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы пәндерін менгеруі тиіс. Сонымен бірге халықаралық қатынастардағы қазіргі замаңғы қақтығыстар және оны реттеудің негізгі түрлерін білуі тиіс.


Постреквизиттер:

«Қазіргі замаңғы қақтығыстар және оны реттеудің тәсілдері» пәнін білу студенттерге «Халықаралық қатынастар теориясы», «Көпжаұты дипломатия», «Дипломатия тарихы», «Қауіпсіздік мәселесі», «Ұлттық және аймақтық қауіпсіздік проблемасы» және басқа да пәндерді табысты менгеруге көмегін тигізеді.


Үлгi 4

Студенттердің білімдерінің бағасының жүйесі

Пән бойынша емтихандық баға шекара бақылаулар – 60% және аралық іскерлік сараптау – 40% бойынша үлгерімнің максимал көрсеткіштерінің сомасымен сияқты анықталады және 100% құрайды.

Қорытынды баға келесі формуламен есептеледі:


И% = Р12/2 х 0,6+Э х 0,4 , бұнда


Р1 – бірінші рейтинг бағасының процентті мазмұны;

Р2 – екінші рейтинг бағасының процентті мазмұны;

Э – емтихан бағасының процентті мазмұны.


Қорытынды бағасының есептеуінің түзулылықтары үшін үйренушы шекара бақылау және қорытынды емтиханда білімі пайыздарындағы бағалауға керек.

Студенттердің білімі, білуі және дағдылары келесі жүйе бойынша бағаланады:


Әріптік жүйе бойынша баға

Цифрлік эквивалент (баллдар)

Процентті мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4.0

95-100

үздік

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

жақсы

B

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

қанағат

C

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

қанағатсызБілімді жалпы бағалау:

Пайыздық мазмұны

Қойылатын талаптар

0-49

Бағдарлама материалдарын толық білмеген жағдайда; негізгі оқу бағдараламасы материалдарын білмеу және өрескел қателіктер жіберу

50-74

Жауап негізінен дұрыс болғанымен толық емес; бағдарлама материалдарын жеткілікті дәрежеде толық түсінбеу; басты идеялар мен теориялық мәселелерді мегеруде жекелеген қателіктер жіберу; өзіндік қорытындылар мен жалпы сипаттау жоқтығы

75-89

Жауап толық және дұрыс; зерттелетін негізгі деректердегі басты мәселелерді игеру. Қоғамдық құбылыстарға дұрыс баға беру. Фактілік материалдар, негізгі ұғымдар мен заңдылықтарды білу. Оқу пәндері бойынша материалдарды баспасөз құралдарынан пайдалана білу. Дәлелдеу, өз ойын жеткізу, қорытындылар мен сипаттама бере білу. Бірақ аздаған кемшіліктері бар.

90-100

Жауап толық және дұрыс; зерттелетін негізгі деректердегі басты мәселелерді игерудегі білімін көрсете білу. Қоғамдық құбылыстарға дұрыс баға беру. Фактілік материалдар, негізгі ұғымдар мен заңдылықтарды білу. Оқу пәндері бойынша материалдарды баспасөз құралдарынан пайдалана білу. Дәлелдеу, өз ойын жеткізу, қорытындылар мен сипаттама бере білуҮлгi 5


1 Кесте. Жұмыстардың түрлері бойынша сағаттың үлестірілуі
Тақырыптардың атауы

Сағат көлемі

Лекция

Семинар

ОСӨЖ

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Халықаралық қатынастарды зерттеудегі негізгі тәсілдер

2
2

2

2

Қақтығысты айқындау

2

1

2

2

3

Қақтығыстардың пайда болуы мәселесі

2

1

2

2

4

Халықаралық және айиақтық қақтығыстарды классификациялау.

2

2

2

2

5

Халықаралық қақтығыстарды шешу труалы мәселенің тарихы

1

1

2

2

6

Қақтығыстарды реттеу әдістері

2

1

4

2

7

«Қырғи қабақ соғыстан» кейінгі қақтығыстарды шешу

2
2

4

8

Халықаралық интеграция және дезинтеграция2

2

9

Қақтығыстарды реттеудегі үшінші тарап

3

1

4

4

10

Қақтығыстарды реттеудегі халықаралық ұйымдар қызметі

2
4

4

11

Қақтығыстарды реттеуде келіссөздер құрал ретінде

3

2

4

4

12

Таяу Шығыс қақтығысы: пайда болуы және шешу жолдары

2

1

3

3

13

Балқандағы қақтығыстардың пайда болуы және оны шешу жолдары
1

2

2

14

Этникалық азшылық қақтығысы

2
2

2

15

Посткеңестік кеңістіктегі қақтығыстар

1
2

2

16

Орталық Азиядағы қарулы қақтығыстардың алғышарттары
2

2

2

17

Орталық Азиядағы қақтығыстар және оны реттеудің проблемалары

2
2

2

18

Орталық Азия аймағындағы қарулы қақтығыстардың пайда болуы мүмкін көздері

2

2

2

2
Барлығы

30

15

45

45


  1   2   3   4

Похожие:

Лекциялар 30 сағат iconЛекциялар 15 сағат
Бірінші проректор – оқу-әдiстемелiк жұмыс бойынша проректоры, э.ғ. к., профессор Бугубаева Р. О
Лекциялар 30 сағат iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
Пән туралы дерек: «Дендрология» пәні 2 семестрде оқытылады, пәннің оқытылатын мерзімі 15 жұма, жалпы көлемі – 135 сағат, аудиториялық...
Лекциялар 30 сағат iconДжумартова Жадыра Муратовна Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі Қазақ тілі 5- сынып
Гимназия талаптарына сай «Әдеби тіл мен мәтін» тарауынан 1сағат алынып, «Тілдің сөздік құрамы» тарауынан 1 сағат алынып, жалпы саны-2...
Лекциялар 30 сағат iconКурс 2 Семестр 3 Дәріс 30 сағат Зертханалық жұмыс 15 сағат Аралық бақылау (саны) 2
Жер физикасы” пәні бойынша жұмыс бағдарламасы «050706 Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» мемлекеттік стандарт негізінде...
Лекциялар 30 сағат iconЛекциялар
Силлабус жалпы психология кафедрасының отырысында қаралды және қолданысқа ұсынылды
Лекциялар 30 сағат iconӨзге тілді мектептердегі «Қазақ әдебиеті» пәні -Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес «Тіл мен әдебиет» білім
Сағат саны бойынша күнтізбелік жоспар мектеп оқу жоспарына сай келеді. Оқулық авторы: Ұ. Асыл. Т. Жұмажанова Алматы «Мектеп» 2010...
Лекциялар 30 сағат icon7 Сағат саны: 68, аптасына 2 сағат
«Жаратылыстану» білім саласына жатады. Физика курсыныңнегізгі орта білім беру деңгейі (7-9сыныптар) пәнді әрі қарай (10-11 сыныптарда)...
Лекциялар 30 сағат icon«Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қатысушыларын аккредиттеу» мемлекеттік қызметтерінің регламенті
Мекенжайында орналасқан Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті (бұдан әрі – Комитет) сенбі, жексенбі,...
Лекциялар 30 сағат icon18 жасқа дейiнгi балалары бар отбасыларға мемлекеттiк жәрдемақылар тағайындау
«Ертіс ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесімен (бұдан әрі – уәкілетті орган) көрсетіледі....
Лекциялар 30 сағат iconЛекциялар, әңгіме-сұхбат, «дөңгелек үстел»
...
Разместите кнопку на своём сайте:
kaz.docdat.com


База данных защищена авторским правом ©kaz.docdat.com 2013
обратиться к администрации
kaz.docdat.com
Главная страница