Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике секция ме тодика преподавания математики
НазваниеРеспубликанская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике секция ме тодика преподавания математики
страница1/11
Дата конвертации26.02.2016
Размер1.16 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Математика, механика және информатика пәндерінен V Республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция V Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике
СЕКЦИЯ 2. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ


УДК 372.851


ОҚУШЫЛАРДЫҢ МАТЕМАТИКАДАН ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ


Алменова А.К.

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана


Ғылыми жетекші – п.ғ.к., доцент Сарсекеев А.С.


«Мектеп оқушыларының математикадан зерттеу жұмысын ұйымдастыру» арнайы курсының мақсаты:оқушыны өзіндік ізденушілікке баулу, оған зерттеу дағдысы мен білігін үйрету. Әр оқушыны жеке тұлға ретінде қалыптастыру үшін оның танымдық қабілетін түрлі әрекетте көрсету үшін зерттеуге дайындау.

Оқушылардың жеке шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту және оларды шынайы өмірдегі дара тұлға етіп дайындау мектептің басты мақсаттарының бірі.

Осы аталған мақсатқа жетудің міндеттеріне тоқтала кетейік :

1) оқушылардың теориялық білімдерін шыңдау

2) оқушылардың жеке дара ерекшеліктерін ескеру

3) шығармашыл тұлға қалыптастыру.

Арнайы курстың мазмұны мен құрылымы:«Жиындар» бөліміндежиын ұғымына, оларға амалдар қолдану, жиындардың декарттық көбейтіндісі ұғымдарына тоқталамыз. «Комбинаторика элементтері» деген бөлімде алмастыру, орналастыру, теру сияқты базалық ұғымдар қарастырылады. Үшінші бөлімде теңдеу, теңдеулер жүйесі, Диофант теңдеулері, анықтауыштар, матрица,сызықтық теңдеулер жүйесін Гаусс әдісімен шешу, шешімдердің фундаментальді жүйелері деген түсініктер қарастырылады.

«Мектеп оқушыларының математикадан зерттеу жұмысын ұйымдастыру» арнайы курсы (34 сағат)Тақырыбы

Сағат саны

ОӨЖ

Әдебиеттер

1-бөлім. Жиындар (10 сағ)

1.1

Жиындар. Жиындарға қолданылатын амалдар.

3
[1], [2]

1.2

Жиындардың декарттық көбейтіндісі

3
[1], [2]

1.3

Есеп шығару

4
[2], [4]

2-бөлім. Комбинатрика элементтері (7 сағ)

2.1

Комбинатрика элементтері.

2
[1], [2], [3]

2.2

Алмастыру. Орналастыру. Теру

2
[1], [2], [3]

2.3

Есеп шығару

3
[2], [4]

3-бөлім. Теңдеу. Теңдеулер жүйесі. (17 сағ)

3.1

Диофант теңдеулері. Анықтауыштар. Матрица.

4
[1], [2], [3]

3.2

Сызықтық теңдеулер жүйесін Гаусс әдісімен шешу

4
[1], [2], [3]

3.3

Шешімдердің фундаментальді жүйелері

4
[1], [2], [3]

3.4

Есеп шығару

5
[2], [4]


Мысал. Қаланың ортасымен өтетін өзен екі аралды ұланды және алтын көпір бар (суретті қараңыз). А нүктесінен В нүктесіне дейін әрбір көпірден бір-ақ рет өтетін жолдардың саны қанша?Шешуі:

125436 123456 132456 135426 145236 145326

Жауабы: 6


Әдебиет

  1. Бугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика. Том I: Элементы  линейной алгебры и аналитической  геометрии.  – М.: Дрофа, 2005.

  2. Қаниев С. Математикадан конкурстық есептер.

  3. Есельбаева Р.У., Игликов А.И., Молдабеков С.П. Аналитикалық геометрия және сызықты алгебра элементтері. – Алматы, «Мектеп», 1985.

  4. «Кенгуру» Халықаралық математикалық ойын-сайысы. – Астана, Дарын, 2006УДК 372.851


ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ЕСЕПТЕУ АРҚЫЛЫ ПРАКТИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ МЫСАЛДАРЫ


Амантаева А.С., Бельгиева Н.С.

Семей мемлекеттік педагогикалық институты, Семей


Ғылыми жетекшісі – ф.-м.ғ.д., доцент Берикханова Г.Е.Математикалық анализдың объектісі өзара тәуелділіктегі айнымалы шамалар. Олардың арасындағы алуан түрлі қатынастарды зерттеудің әдісіндегі ерекшеліктерде де байланыс болады. Математикалық талдаудың зерттеу құралының негізі – шектер әдісі. Шекке көшу математикалық талдаудың жаңа операциялары – дифференциалдау мен интегралдаудың ірге тасы болады. Дифференциалдық есептеуді оқығанда бір – бірінен мүлдем өзгеше екі мәселе қарастырылады:

  • бір қалыпты емес қозғалыстың әрбір берілген мезгілдегі жылдамдығы мен үдеуін табу;

  • кез келген қисыққа жанама жүргізу.

Дифференциалдық есептеу әдісі арқылы бұл екі мәселені бір әдіспен – туынды табу арқылы шешеді. Сондықтан баяндамада дифференциалдық есептеу әдісін ауа райы құбылыстарын, қозғалыстағы материалдық нүктенің кинетикалық энергиясын, тұрмыстық қажеттіліктерді шешу үшін қолданылатындығын көптеген есептер шығару арқылы көз жеткіздік.

1-мысал. Бастапқы массасы болатын жаңбыр тамшысы массасының кемуі уақытқа пропорционал болатындай бірқалыпты буланып, ауырлық күшінің әсерімен төмен қарай түсіп келеді (пропорционалдық коэффициент ға тең). Төмен құлай бастағаннан қанша секундтан соң тамшының кинетикалық энергиясы ең үлкен болады және оның шамасы қандай? (ауаның кедергісі ескерілмейді).

Шешуі: Қозғалыстағы заттың кинетикалық энергиясы екені белгілі. Ауырлық күшінің әсерімен төмен қарай құлап келе жатқан дененің жылдамдығы болатын. Осы теңдікті пайдаланып, кинетикалық энергияны былай жазамыз: . Есептің шарты бойынша тамшы буланып, массасы уақытқа пропорционал кемитіндіктен болады. Сонда кинетикалық энергия мына түрде жазылады: . Осы функцияны экстремумға зерттейміз.

. теңдеуінен болады. Теңдіктің екі жағын да қа қысқартсақ, , бұдан , . бұл теңдеуден және кризистік нүктелер болады. мәнін қарастырмаймыз, себебі уақыттың бастапқы мезетінде кинетикалық энергия жоқ деп есептеледі. және интервалдарындағы туындының таңбасын анықтайық. аралығында , ал аралығында болады. сонымен нүктесінде функцияның максимумы бар. Енді осы нүктедегі кинетикалық энергияның мәнін табайық, , сонымен, .

2–мысал. , , пункттері болатындай орналасқан. Бір мезгілде пунктінен автомобиль, ал пунктінен пезд шығады. Автомобиль сағатына жылдамдықпен пунктіне қарай, ал поезд сағатына жылдамдықпен пунктіне қарай жүреді. болса, қанша уақыттан кейін олардың ара қашықтығы ең аз болады?

Шешуі: уақыт өткен соң автомобильдің пунктінен қашықтығы , ал поездың пунктінен қашықтығы . Сонда ізделінді қашықтық болсын. Косинустар теоремасы бойынша поезд

,

,

,

,

.

Осы функцияны экстремумға зерттейміз.

, теңдеуінен , . интервалында , ал интервалында екенін көреміз.

Сонда сағ. болғанда автомобиль мен поездың ара қашықтығы ең аз болады.

Дифференциалдық есептеу элементтері мектеп курсында берілетіні белгілі. Сондықтан болашақ мамандығымызда оқушыларға осындай есептерді шығарту оларды олимпиадаға дайындауға, мамандық таңдауға көмектеседі деп ойлаймыз.

Әдебиет

1. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа – М.: Наука, 1977.

2. Виленкин Н.Я. Задачник по курсу математического анализа. ч 1., М.: Просвещение, 1971.

3. Давыдов Н.А., Коровкин П.П., Никольский В.Н. Сборник задач по математическому анализу. – М.: Просвещение, 1973.


УДК 372.851


О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 5В010900 МАТЕМАТИКА (ОБРАЗОВАНИЕ)


Ахметова Р.Х.

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана


Научный руководитель – к.ф.-м.н. Абикенова Ш.К.


Сегодня образование играет огромную роль в жизни человека. Перед выпускниками школ стоит не легкая задача: «куда пойти учиться?» Как же выбирают абитуриенты специальность? По желанию или по заказу государства? Известно, что государство выделяет наибольшее количество образовательных грантов на более востребованные для экономики страны специальности. Так, например, специальность 5В010900 Математика (образование).

В данной работе на примере одной из групп механико-математического факультета Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева - группы Мо-22 с контингентом студентов 28 человек, одним из которых является автор, представлены результаты проведенного мониторинга профессиональной ориентации студентов как будущих кадровых ресурсов для учреждений образования. Группа Мо-22 образовалась в сентябре 2011 года. Изначально в составе группы было 30 человек, что немало для университетской группы, затем один из учащихся ушел по собственному желанию, двоих других после первого года обучения исключили, во втором семестре в группу прибыл, по обмену, студент из КГУ (Кокшетауского Государственного Университета) им.Ш.Уалиханова. Таким образом, на сегодняшний день в группе обучаются 28 студентов.

По результатам проведенного небольшого блиц-опроса, задав два основных вопроса: «Почему ты выбрал специальность «5В010900 Математика (образование)»? и «Хотел бы ты в будущем преподавать в школе?», были получены следующие результаты:

  • 8 человек поступили на специальность осознанно, планируя в дальнейшем заниматься преподавательской деятельностью,

  • 1 человек поступил, потому что выиграл образовательный грант, но хотел бы преподавать в дальнейшем,

  • 3 человека поступили намеренно, но охота к преподаванию прошла, теперь студенты не желают преподавать в школе,

  • 17 человек поступили на основании государственного образовательного гранта, и не имеют желания преподавать в школе.

Таким образом, 28,5% студентов поступили на специальность 5В010900 Математика (образование) осознанно, понимая, что они делают, и что им предстоит пройти, остальные 60,7% поступили, потому что выиграли грант. 32,1% видят себя преподавателем в школе, 67,9% не желают преподавать.

В итоге, по истечении следующих 2 учебных лет, 28 студентов окончит Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, став дипломированными специалистами и из них только 32,1% пойдет работать в школы, т.е. государственный заказ не будет выполнен… Вернее, специалистов то университет выпустил, а школа их в должном количестве не получила.

Кто-то в группе, приехавший из поселка, хочет уехать в родные края, сеять пшеницу, а осенью заниматься уборкой, а кто-то хочет просто быть трактористом… с дипломом математика… Тем самым, имеем последствия сложившегося стереотипа, что без диплома никуда, диплом нужен для «галочки». Можно получить базовое образование по одной специальности, а работать не то, что по родственной специальности, а иногда и по далекой от нее. Многие столкнулись с такой проблемой: «я думала будет программа школьной математики и методика ее преподавания», но оказалось все немного плачевней…

Это говорит о том, что абитуриенты не получают достаточной информации о специальностях. Было бы неплохо, если бы ВУЗы предоставляли более полную информацию о специальностях, например, перечень учебных дисциплин, объем учебной нагрузки, профессиональных возможностях перспективы данной специальности. В самом процессе обучения необходимо обратить внимание на организацию практик, прохождение которых позволит посмотреть на место и роль педагога изнутри. Важным является организация эффективной профориентационной работы в ВУЗе.

Обращая внимание на внутренние факторы, также отметим некоторые внешние факторы. Проходной балл на образовательный грант по специальности 5В010900 Математика (образование) в 2010-2011 гг. составлял 57 баллов, в результате в эти периода был собран немалочисленный для нашего факультета состав учебных групп. Однако в силу принятого Министерством образования и науки РК решения, проходной балл для поступления в Национальные ВУЗы Казахстана был определен на уровне 70 баллов, вне зависимости от специальности, тогда как в другие ВУЗы, он был на 20 баллов меньше. И как, следствие, на данную специальность в 2012 году поступил всего один человек. Это локальный случай, при игнорировании особенностей, может привести к тому, что ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, с его мощным кадровым и технически потенциалом, на основании внешних факторов будет исключен из списка ВУЗов, в которых ведется подготовка высококвалифицированных специалистов для преподавания МАТЕМАТИКИ – царицы всех наук!


ӘӨЖ 372.851


Оқушыны олимпиадалық есептерді шешуге баулу

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике секция ме тодика преподавания математики iconРеспубликанская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике секция информатизация образования и проблемы обучения информатике
Математика, механика және информатика пәндерінен V республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция V республиканская студенческая...
Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике секция ме тодика преподавания математики iconРеспубликанская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике секция информационно коммуникационные технологии
Математика, механика және информатика пәндерінен V республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция V республиканская студенческая...
Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике секция ме тодика преподавания математики iconРеспубликанская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике секция механик а
Математика, механика және информатика пәндерінен V республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция V республиканская студенческая...
Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике секция ме тодика преподавания математики iconМатематика, механика және информатика пәндерінен V республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция V республиканская студенческая научно-практическая
Адилхан Ф. Ж. (Ену им. Л. Н. Гумилева, Астана) The rational-exponential solutions of 2+1 dimensional integrable nonlinear schrodinger...
Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике секция ме тодика преподавания математики iconПредположительно! 8 апреля 2013 года
Ниу вшэ – Санкт-Петербург состоится IV студенческая научно-практическая конференция
Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике секция ме тодика преподавания математики iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикалық студенттік ғылыми-практикалық конференциясының баяндамалар жинағы. 4-5 Сәуір 2013 жыл. Сборник докладов V республиканской...
Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике секция ме тодика преподавания математики iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикалық студенттік ғылыми-практикалық конференциясының баяндамалар жинағы. 4-5 Сәуір 2013 жыл. Сборник докладов V республиканской...
Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике секция ме тодика преподавания математики iconIv городская научно практическая конференция школьников г. Искитима Секция литературоведение
Приложение 5 стр. 17 Приложение 6 стр. 18
Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике секция ме тодика преподавания математики iconДоклад устный, презентация; Доклад стендовый, презентация Публикация статей Статьи будут опубликованы в специальном выпуске журнала «Вестник нан рк»
Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы физиологии пищеварения и клинической гастроэнтерологии»
Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике секция ме тодика преподавания математики iconПроекты программы инициативных фундаментальных исследований (инициативные проекты) оус по математике, механике и информатике №
Перечень проектов фундаментальных исследований Уро ран, принятых к финансированию в 2013 году
Разместите кнопку на своём сайте:
kaz.docdat.com


База данных защищена авторским правом ©kaz.docdat.com 2013
обратиться к администрации
kaz.docdat.com
Главная страница