Справочник есэдо «виды документов»
НазваниеСправочник есэдо «виды документов»
страница6/30
Дата конвертации06.02.2016
Размер3.23 Mb.
ТипСправочник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

7. СПРАВОЧНИК ЕСЭДО «ХАРАКТЕРЫ ВОПРОСОВ»

п/п

Код

Разделы и вопросы

на казахском языке

на русском языке01000000

МЕМЛЕКЕТТІК

ҚҰРЫЛҒЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО01010000

Мемлекеттік құрылыс мәселелері туралы заңнама

Законодательство по вопросам государственного устройства01010100

Халықтың көші-қон мәселелері жөніндегі заңнама

Законодательство по вопросам миграции населения01010200

Сайлау мәселелері жөніндегі заңнама

Законодательство по вопросам выборов01020000

Халықаралық қатынастар

Международные отношения01020100

ТМД атқарушы комитеті

Исполнительный комитет СНГ01020200

БҰҰ-мен халықаралық ынтымақтастық

Международное сотрудничество с ООН01020300

ЮНЕСКО-мен халықаралық ынтымақтастық

Международное сотрудничество с ЮНЕСКО01020400

Гуманитарлық халықаралық ынтымақтастық

Гуманитарное международное сотрудничество01020500

Діни халықаралық ынтымақтастық

Религиозное международное сотрудничество01020600

Алыс шетелдерге ресми түрде бару

Визиты в дальнее зарубежье01020700

ТМД-ға ресми түрде бару

Визиты в СНГ01020800

ҚР-на шетелдік уәкілдердің ресми түрде келуі

Визиты в РК зарубежных представителей01030000

Мемлекеттік құрылыстың жалпы мәселелері

Общие вопросы государственного устройства01040000

Мемлекеттік органдардың қызметі

Деятельность государственных органов01040100

Ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету (ережелер, регламенттер, құрылым, міндеттерді бөлу, жұмысты жоспарлау)

Организационно-правовое обеспечение (положения, регламенты, структура, распределение обязанностей, планирование работы)01040200

Талдау-ақпараттық қамтамасыз ету

Информационно-аналитическое обеспечение01040300

Құжаттамалық қамтамасыз ету, атқаруды бақылау

Документационное обеспечение, контроль исполнения01040400

Басқа мемлекеттік органдармен, ұйымдармен және азаматтармен өзара іс-қимыл

Взаимодействие с другими государственными органами, организациями и гражданами01040401

Алқалар, кездесулер,

жиналыстар, ресми іссапарлар, форумдар, семинарлар, кеңестер

Коллегии, встречи, совещания, визиты, форумы, семинары01040402

Парламентаралық қатынастар

Межпарламентские отношения01040500

Мемлекеттік қызмет, кадрлық қамтамасыз ету

Государственная служба, кадровое обеспечение01040501

Іссапарға жіберу

Командирование01040502

Кандидатураны ұсыну

Предоставление кандидатуры01040503

Қызмет куәлігі

Служебные удостоверения01040600

Әкімшілік-шаруашылық, материалдық-техникалық қамтамасыз ету

Административно-хозяйственное, материально-техническое обеспечение01040700

Әкімшілік реформа

Административная реформа01040800

Бақылау және қадағалау функциялары

Контрольные и надзорные функции01050000

Мемлекеттік басқару

Государственное управление01050100

Президенттің стратегияларын, жолдауларын іске асыру

Реализация стратегий, посланий Президента01050200

Мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру

Реализация государственных программ01050300

Президенттің жарлықтарын, өкімдерін орындау, іс-шараларды атқару

Выполнение указов, распоряжений Президента, мероприятий01050400

Үкіметтің қаулыларын орындау

Выполнение постановлений Правительства01050500

Президенттің, Әкімшілік Басшысының тапсырмаларын орындау

Исполнение поручений Президента, Руководителя Администрации01050600

Премьер-Министрдің, оның Орынбасарының тапсырмаларын орындау

Исполнение поручений Премьер-Министра, его Заместителя01050700

Орталық меморган басшысының (министрдің, төрағаның) тапсырмаларын орындау

Исполнение поручений руководителя центрального госоргана (министра, председателя)01050800

Проблемаларды зерделеу және пысықтау

Изучение и проработка проблем01050900

Актілердің, шешімдердің жобаларын дайындау, келісу

Подготовка, согласование, голосование проектов актов, решений01050901

Нормативтік-құқықтық актілер жобаларына өзгерістер және толықтырулар енгізу

Внесение изменений и дополнений в проекты нормативных правовых актов01060000

Саяси партиялар

Политические партии01060100

Партияны құру

Создание партии01060200

Партияны тіркеу

Регистрация партии01060300

Партияның съездері мен конференцияларын өткізу

Проведение съездов и конференций партии01060400

Партияның бағдарламалары, бастамалары, идеялары

программы, инициативы, идеи партии01060500

Партияның ағымдағы ішкі саяси қызметі

Текущая внутриполитическая деятельность партии01060600

Партияның халықаралық ынтымақтастығы

Международное сотрудничество партии01070000

Қоғамдық және діни бірлестіктер

Общественные и религиозные объединения01070100

Бірлестіктерді құру

Создание объединений01070200

Бірлестіктерді тіркеу

Регистрация объединений01070300

Діни мейрамдар

Религиозные праздники01070400

Қоғамдық бірлестіктің іс-шаралары

Мероприятия общественного объединения01070500

Қоғамдық немесе діни бірлестіктің мемлекеттік органдармен қарым-қатынастары

Отношения общественного или религиозного объединения с государственными органами
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Похожие:

Справочник есэдо «виды документов» iconСправочник «Виды документов»; справочник «Характеры вопросов»
Председателя Комитета информации и архивов Министерства связи и информации Республики Казахстан
Справочник есэдо «виды документов» iconГосударственная архивная служба россии справочник о местах хранения документов о немецко
Подготовка настоящего издания Справочника о местах хранения документов о немецко
Справочник есэдо «виды документов» iconПравила работы со вспомогательными справочниками Справочник «Организации»
Справочник организаций является общим справочником всех Участников емсэд. Список пользователей, ответственных за ведение справочника...
Справочник есэдо «виды документов» iconСправочник состоит из следующих разделов
Настоящий справочник включает полный перечень произведений Д. Б. Кабалевского и их библиографию
Справочник есэдо «виды документов» iconСправочник о местах хранения документов по личному составу в архивных учреждениях Белгородской области Белгород «Везелица»
Данное обстоятельство повлекло за собой многократное увеличение обращений граждан, учреждений юстиции, отделений Пенсионного фонда,...
Справочник есэдо «виды документов» icon29. 01. 2013 есэдо го (версия 10. 0) Копия электронного документа верна
Мал шаруашылығы өнiмiнiң өнiмдiлiгi мен сапасын арттыру мақсатында субсидиялау қағидаларына
Справочник есэдо «виды документов» iconСправочников Переименован
Этот справочник на просмотр: Учет товарных запасов -> Справочники -> Редактирование справочников, то справочник "отваливается" из-за...
Справочник есэдо «виды документов» iconГеоэкономический словарь-справочник
Учитываются специфические особенности трансформации общепринятых на Западе понятий в Восточной Европе. Словарь-справочник способствует...
Справочник есэдо «виды документов» iconСправочник по русскому языку для учащихся автор- составитель Бычков А. И
Справочник предназначен для учащихся при их самостоятельной работе при изучении русского языка
Справочник есэдо «виды документов» iconСправочник руководителя учреждения культуры. 2010. №3. С. 6-16
Модель организации процесса планирования см.: Алексанова Ж. А. Планирование деятельности учреждений культиуры // Справочник руководителя...
Разместите кнопку на своём сайте:
kaz.docdat.com


База данных защищена авторским правом ©kaz.docdat.com 2013
обратиться к администрации
kaz.docdat.com
Главная страница