Справочник есэдо «виды документов»
НазваниеСправочник есэдо «виды документов»
страница8/30
Дата конвертации06.02.2016
Размер3.23 Mb.
ТипСправочник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30
01110000

Халық

Население01110100

Халықтың көші-қоны

Миграция населения01110101

Көші-қон барысын реттеу

Регулирование миграционных процессов01110102

Халықтың басқа елден көшіп келуі

Иммиграция населения01110103

Халықтың басқа елге қоныс аударуы

Эмиграция населения01110200

Демография

Демография01120000

Әкімшілік-аймақтық бөлу

Административно-территориальное деление01130000

Ұлттық қарым-қатынас

Национальные отношения01130100

Ұлттық саясат

Национальная политика02000000

СОТ ТӨРЕЛІГІ ҚҰҚЫҚ ТӘРТІБІ

ПРАВОСУДИЕ ПРАВОПОРЯДОК02010000

Сот төрелігі, құқық тәртібін қорғау мәселелері жөніндегі заңнама

Законодательство по вопросам правосудия, охраны правопорядка02010100

Сыбайлас жемқорлықпен күресу жөніндегі заңнама

Законодательство по борьбе с коррупцией02020000

Сот төрелігі және құқық тәртібі саласындағы халықаралық ынтымақтастық

Международное сотрудничество в области правосудия и охраны правопорядка02020100

Шетел азаматтары мен заңды тұлғалардың құқығын қамтамасыз ету

Обеспечение прав иностранных граждан и юридических лиц02030000

Сот төрелігі және құқық тәртібін қорғаудың жалпы мәселелері

Общие вопросы правосудия и охраны правопорядка02040000

Соттар

Суды02040100

Соттарды ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету

Организационно-правовое обеспечение судов02040500

Судьялар мәртебесі. Судьялардың құқықтық жағдайы

Статус судей. Правовое положение судей02040600

Судьялардың тәртіптік жауапкершілігі

Дисциплинарная ответственность судей02040700

Судьяларды материалдық және әлеуметтік қамтамасыз ету

Материальное и социальное обеспечение судей02040800

Жоғары Сот Кеңесінің қызметі

Деятельность Высшего Судебного Совета02050000

Сот тәжірибе

Судебная практика02050100

Соттық тәжірибеде азаматтық, отбасылық және тұрғын үй заңнамасын қолдану

Применение гражданского, семейного и жилищного законодательства в судебной практике02050200

Соттық тәжірибеде еңбек заңнамасын қолдану

Применение трудового законодательства в судебной практике02050300

Соттық тәжірибеде азаматтық-процессуалдық заңнаманы қолдану

Применение гражданского процессуального законодательства в судебной практике02050400

Соттық тәжірибеде салық және банктік заңнаманы қолдану

Применение налогового и банковского законодательства в судебной практике02050500

Соттық тәжірибеде әкімшілік заңнаманы қолдану

Применение административного законодательства в судебной практике02050600

Соттық тәжірибеде экологиялық және табиғи-ресурстық заңнаманы қолдану

Применение экологического и природно-ресурсного законодательства в судебной практике02050700

Соттық тәжірибеде қылмыстық заңнаманы қолдану

Применение уголовного законодательства в судебной практике02050800

Соттық тәжірибеде қылмыстық-процессуалдық заңнаманы қолдану

Применение уголовно-процессуального законодательства в судебной практике02050900

Соттық тәжірибеде қылмыстық-атқару заңнамасын қолдану

Применение уголовно-исполнительного законодательства в судебной практике02060000

Сот актілерін орындау.

Сот әкімшілік етуі

Исполнение судебных актов. Судебное администрирование02060100

Сот шешімдерін орындауды ұйымдастыру

Организация исполнения судебных решений02060200

Орындау

Исполнение судебных актов02060300

Атқарушылық іс жүргізудегі сот функциясы

Функции суда в исполнительном производстве02060400

Жалпы және өзге актілерді мәжбүрлеп орындау

Принудительное исполнение общих и иных актов02060500

Борышкердің мүлкін тұтқындау және тұтқындалған мүлікті өткізу

Наложение ареста на имущество должника и реализация арестованного имущества02060600

Заңды тұлғалардың мүлкінен өндіріп алу

Обращения взыскания на имущество юридических лиц02060700

Орындау құжаттарының арнайы түрлерін орындау (көшіру, орналастыру, жүмыста орнына қайта келу, мүлікті төлетумен байланысты емес және т.б.)

Исполнение отдельных видов исполнительных документов (выселение, вселение, восстановление на работе, не связанных с взысканием имуществах и др.)02060800

Өндіріп алынған ақша сомаларын бөлу, сот және өзге актілерді орындау жөніндегі шығыстар

Распределение взысканных денежных сумм, расходы по исполнению судебных и иных актов02060900

Сот жасауылдары

(өкілеттігі, мәртебесі)

Судебные приставы (полномочия, статус)02061000

Сот ісі тілін таңдау

Выбор языка судопроизводства02070000

Соттық-сараптамалық іс

Судебно-экспертное дело02070100

Сот сараптамасы

Судебная экпертиза02070200

Соттық-медициналық сараптама

Судебно-медицинская экспертиза02070300

Сот медицинасы

Судебная медицина02080000

Әділет. Адвокатура

Юстиция. Адвокатура02080100

Құқықтық көмекті ұйымдастыру және халыққа заң қызметін көрсету

Организация правовой помощи и оказание юридических услуг населению02080200

Құқықтық насихат

Правовая пропаганда02080300

Нотариалдық қызмет көрсету

Нотариальное обслуживание02080400

Адвокаттық қызметтер

Адвокатские услуги02080500

Қылмыстық жазаларды орындау

Исполнение уголовных наказаний02080600

Азаматтардың бостандығын шектеу

Ограничение свободы граждан02080700

Сот-сарапшылық қызметі

Судебно-экспертная деятельность02080800

Діни бірлестіктермен өзара іс-әрекет

Взаимодействие с религиозными объединениями02080900

Халықты құжаттау

Документирование населения1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30

Похожие:

Справочник есэдо «виды документов» iconСправочник «Виды документов»; справочник «Характеры вопросов»
Председателя Комитета информации и архивов Министерства связи и информации Республики Казахстан
Справочник есэдо «виды документов» iconГосударственная архивная служба россии справочник о местах хранения документов о немецко
Подготовка настоящего издания Справочника о местах хранения документов о немецко
Справочник есэдо «виды документов» iconПравила работы со вспомогательными справочниками Справочник «Организации»
Справочник организаций является общим справочником всех Участников емсэд. Список пользователей, ответственных за ведение справочника...
Справочник есэдо «виды документов» iconСправочник состоит из следующих разделов
Настоящий справочник включает полный перечень произведений Д. Б. Кабалевского и их библиографию
Справочник есэдо «виды документов» iconСправочник о местах хранения документов по личному составу в архивных учреждениях Белгородской области Белгород «Везелица»
Данное обстоятельство повлекло за собой многократное увеличение обращений граждан, учреждений юстиции, отделений Пенсионного фонда,...
Справочник есэдо «виды документов» icon29. 01. 2013 есэдо го (версия 10. 0) Копия электронного документа верна
Мал шаруашылығы өнiмiнiң өнiмдiлiгi мен сапасын арттыру мақсатында субсидиялау қағидаларына
Справочник есэдо «виды документов» iconСправочников Переименован
Этот справочник на просмотр: Учет товарных запасов -> Справочники -> Редактирование справочников, то справочник "отваливается" из-за...
Справочник есэдо «виды документов» iconГеоэкономический словарь-справочник
Учитываются специфические особенности трансформации общепринятых на Западе понятий в Восточной Европе. Словарь-справочник способствует...
Справочник есэдо «виды документов» iconСправочник по русскому языку для учащихся автор- составитель Бычков А. И
Справочник предназначен для учащихся при их самостоятельной работе при изучении русского языка
Справочник есэдо «виды документов» iconСправочник руководителя учреждения культуры. 2010. №3. С. 6-16
Модель организации процесса планирования см.: Алексанова Ж. А. Планирование деятельности учреждений культиуры // Справочник руководителя...
Разместите кнопку на своём сайте:
kaz.docdat.com


База данных защищена авторским правом ©kaz.docdat.com 2013
обратиться к администрации
kaz.docdat.com
Главная страница